Menü

Agarta – 20

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
b- Eski Güney Amerika’ nın Esrarı :
Harold T. Wilkins de “Mysteries of Ancient South America” (“Kadim Güney Amerika’ nın Gizmeleri” adlı kitabında, muhtemelen aynı tünel sistemini anlatırken şunları yazıyordu :
“Büyük tünellere yaklaşım yollarından biri de eski Cuzco’ nun yakınlarında bulunuyordu ve halâ daha bulunmaktadır. Ancak, keşfedilmeyecek bir şekilde kamufle edilmiştir. Bu saklı yaklaşım yolu, doğudan, 380 millik bir mesafe boyunca Cuzco’ dan Lima’ ya uzanan muazzam bir ‘ yeraltı dünyası’ na ulaşır! Bu büyük tünel sonra güneye döner ve 9000 millik bir mesafeyi aşarak 1868 yılına kadar Bolivya olagelen toprakların içlerine doğru uzanır! …”
Wilkins, ayrıca, Batı Hind Adaları’ ndaki bazı tünellerden de söz eder :
“Martinik’i ziyaret ettiği zaman Kristof Kolomb’un dikkatini, inanılmayacak kadar eski bir tarihten kalmış olan ve kökeni bilinmeyen, Batı Hind Adaları’ ndaki garip tünellere çekilmişlerdi. Şüphesiz, Atlantis’ li beyaz ırk, şimdi Batı Hind Adaları olan, fakat çok eski tarihlerde, adının ‘Antiller’ kelimesiyle hatırlantığı batık bir orta Amerika kıtasının bir parçasını teşkil etmiş olabilecek yerde, muhteşem şehirler inşa etmişti. Asya’ nın kadim dünyasının ilginç bir geleneği de, batık ülke ile bir yandan Afrika, diğer yandan da kadim Brezilya arasındn geçişin mevcut olduğu günlerde eski Atlantis’ in her yönde uzanan bir tüneller, ve geçitler labirenti şebekesine sahip olmasıydı. Atlantis’ te tüneller, ölülerle ilgili kültler ve kara maji klütleri için kullanılırlardı…”
Kolosimo, tünel sistemlerinin dünyanın her yerinde bulunduklarını ileri sürüyordu. Listesine, Güney Amerika’ nın ışında Kaliforniya, Virginia, Hawai, Okyanusya ve Asya’ yı da katmışştır. Avrupa’ da, isveç ile Çekoslavakya’ da ve Akdeniz bölgesinde ise Balear Adaları ile Malta’ da tüneller mevcuttur .
“İspanya ile Fas arasında, otuz millik bir bölümü incelenmiş olan, muazzam bir tünel uzanmaktadır. Birçok kişi, Avrupa’ da bu bölge dışında bulunmayan ‘Berberistan Maymunları’ nın, Cebelitarık’ a bu yoldan geçmiş olabileceklerine inanmaktadır.”
Kolosimo şöyle devam ediyor:
“Bu devasa (Cyclopean) galerilerin, gezegenimizin en uzak bölgelerrini birbirine bağlayan bir şebeke oluşturduğu düşüncesi bile ileri sürülmüştür.”
Denizin altında uzanan bu tünelleri kimler ve hangi nedenden dolayı inşa etmişlerdir?
Kadim tünel sistemleri üzerinde Wilkins’ in, bize söyleyeceği bazı şeyler daha var :
“İç Moğolistan’ ın Moğol kabileleri arasında, bugün dahi, tüneller ve yeraltı dünyaları hakkında, kulağa modern romanlardaki kadar fantastik gelen gelenekler mevcuttur. Efsanelerden – eğer böyle denebilirse! – birinin dediğine göre bu tüneller, Afganistan içlerinde bir yerde, ya da Hindu Kuş bölgesinde bulunan ve tufan öncesi nesilden gelen bir yeraltı dünyasına uzanırlar…
Burasının bir ismi de vardır – Agharti. Efsanenin devamı, Agharti’ yi benzeri diğer bütün yeraltı dünyaları ile bağlayan bir bağlantılar silsilesi içinde bir tüneller ve yeraltı geçitleri labirentinin uzandığını anlatır – … Söylendiğine göre yeraltı dünyası, tahıların büyümesini sağlayan ve hayatın uzunluğu ile sağlığa yararlı olan acayip bir yeşil parlaklıkta aydınlatılmaktadır.”
Kolosimo, dünyanın bir diğer yerinde de bu yeşil floresanın görüldüğüne dikkati çektiğinden dolayı bu son konu özel bir anlam taşımaktadır. Kolosimo “Timeless Earth” de, Azerbaycan’ daki acayip bir ” dipsiz kuyu” dan bahseder. Görünüşe göre, kuyunun duvarlarından mavimsi bir ışık çıkmakta ve tuhaf sesler işitilmektedir. Yapılan incelemeler ve keşiflerden sonra bilim adamları en nihayet, tüm Kafkasya ve gürcistan’ daki diğer tünellerle birleşen tam bir tüneller sistemi buldular. Belirli bir düzene göre biçimlenmiş olan bu tünelleri tanımladıktan sonra ve bunların Orta Amerika’ daki benzerleri ile hemen hemen aynı olduklarını belirledikten sonra Kolosimo, bu tünellerin İran’ la ve dahası Çin, Tibet ve Moğolistan tünelleriyle bile birleşen devasa bir sistemin bölümü olduklarından söz eder.

(37)