Menü

Agarta – 27

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
b – Bilge Zalmoxis’ in Yeraltı Mahzeni :
Prof. Doru Todericiu’ ya göre -ki kendisi de muhtemelen Alcide d’Orbigny’ den aktarıyordu- Pisagor’ un bir öğrencisi olan Zalmoxis, Üstad’ dan öğrendiğini öğretmek üzere Alesia’ ya gelmişti.
Bu ifadeyi ele alırken oldukça ihtiyatlı olmamız gerikir, çünkü bazı kişilerce bir filozof ve bazılarınca bir tanrı olarak kabul edilen Zalmoxis’ in, Pisagor’ dan daha önceki bir tarihte yaşadığı sanılıyor. Trakya’ lı bir kabile olan Getaeler’i medenileştirdiği düşünülmektedir.
Bir rivayete göre, Samos’ ta Pisagor’ un kölesiyken onun tarafından serbest bırakılmış ve kendi halkına dönerken onlara ruhun ölmezliğini öğretmiştir.
Herodot’ un onun hakkında tuhaf bir hikayesi vardır :
“Yerin altında inşa edilmiş bir evi vardı. Trakyalılar’ ın gözleri önünde kaybolarak aşağıda kendi inzivasına çekildi ve üç yıl orada kaldı. Herkes öldüğüne hükmederek ağladı. En sonunda, dördüncü yıl içinde tekrar ortaya çıktı ve bu stratejisi sayesinde de vazettiği öğretiye inanmaları için insanları ikna etti.”
“Zalmoxis ve onun yeraltı ikametgâhı üzerinde anlatılanları reddedecek ya da kabul edecek değilim (diye devam ediyor Herodot); ancak, kanımca, o Pisagor’dan çok seneler önce yaşamıştı.”
“Yerin altındaki ikamet yeri” neydi? Üstadlar’ a göre Zalmoxis, Atlantisliler’ ce yurt edinildiği iddia edilen ve bazı Hassas Kişiler’ ce (Sensitives) UFO’ ların kaynağı olduğuna inanılan yeraltı medeniyeti Agarta’ ya inmiş olabilir.
Getaeler’ ler ona bir tanrı olarak tapıyorlardı ve ölümden sonra başka bir hayatta onunla birlikte olacaklarına inanıyorlardı. Her yıl, onun Öbür-Dünya’ ya ait krallığına bir haberci gönderme yöntemi olarak, havaya fırlattıkları bir savaşçıyı mızraklarının ucunda yakalarlar ve böylece “ona, asil bir ölüm kazandırırlardı.”
Tarihçiler, Zalmoxis mezhebinin keltik (celtic) dinleri ile Yakın Doğu halklarının dinleri arasında doğal bir bağ teşkil ettiğini kabul ederler.
Tarih kayıtçılarının hikayelerindeki tutarsızlıklara rağmen, meditasyon yapabilmek için yeraltındaki bir inziva yerinde yaşamış olan ve ruhun ölmezliğini, muhtemelen Pisagor’ dan önce vazeden Zalmoxis, muhakkak ki bir bilge kişi ve bir inisiyeydi. Böylelikle, o Pisagor’ un öğrencisi değil de spiritüel üstadıydı ve O’nun hatırasına hürmetendir ki Pisagor, Drüidler’ in dünyadaki en bilge kişiler olduğunu söylemişti.

(11)