Menü

Agarta – 30

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
e-Aydınlık Irk ve Ortaya Çıkışı :
“Adının baş harfleri K.R.T.K.M. olan üç Dünya’ nın Efendisi, Şamballa’da Tchun-Yung kozmik sinarşisini ya da Direkt Orta Yol’ u oluşturan bir Yeşil Adamlar, Maj topluluğuna hükmetmektedir.” Venüslü ataların neslinden gelen bu maj topluluğu, Zerdüşt ile Hz. Muhammed’ in halefi olduklarını iddia etmektedirler. Görevleri, “Kara Taş’ ın Âyini ” ni yeniden canlandırmaktır.
K. B. L. ifadelerine göre Şamballa mabedinin tesisi, Lüsifer devrinin 701,969 yılına kadar dayanmaktadır. (Tabii, Lüsifer adı burada “Işık getirici” anlamında kullanılmıştır.)
“Gelecek Buddha Batı’ dan ve Kuzey’ den çıkacak ve parmağında Cengiz Han’ ın metal yüzüğünü taşıyan bu kişi, Hindular’ın Kalki-Avatar ya da Kundalini Avatar’ ı olacaktır. Gelişi, Altın Çağ’ ın geriye dönüşünü belirleyecektir. Mu ya da Tao-Ülkesi’ nin yeniden canlanmasıyla çağdaş olan Aydınlık ırk’ ın ortaya çıkışından önce gelecektir. ”
“Bu, hem Demir-Çağ’ ın (Kali-Yuga) sonu, hem de jotün ile iblislerin (cacodaemons) dünyanın hükümet merkezlerinden dışarı atılması ve Atlantis’ in karanlığından miras kalan 100,000 yıllık kötü karmanın da temizlenmesi olacaktır.”
İnsanın bu fikirler ve görüşler labirentinde yolunu bulması zor olduğu gibi, “sarı adamlar kitlesince oynanacak rolün ne olduğunu kestirmek de kolay değildir.
Dahası, eğer inisiyasyon merkezi Himalayalar’ daki Şamballa’daysa burasının, Kuzey’ in “Büyük Beyaz Atalar” (Hyperborean) Locaları’ nın ve ayrıca, çevresi duvarlarla çevrili olmadığı halde geçit vermeyen İngiltere’ de ki bir yerin de rızaları ile seçilmiş olması gerekir.
Ezoterik cinsel maji üzerine çalışan Paul Greor’ un da yeraltı insanları üzerinde söyleyeceği bazı şeyler vardır :
“bunların, belirli olmayan nedenlerinde dolayı muazzam sunaklar inşa ettikleri ve dünyanın iç kısımlarında, dünyanın tüm ateş ve suyunun kökenini bulduğu ve içinde bütün volkanların lav akıntılarının indifa ettiği çekirdeğe inmek için tüneller kazdıkları söylenmektedir. Aşağıda, tüm evrenin loş temelleri arasında, Gizemli İnşaatçılar (Mysterious Builders) adı verilen bir insan topluluğunun yerleştiğine inanılmaktadır.”
Tuhaf olan, spiritüalizmin beyaz majisine bağlı bir ideali benimsiyeceklerini düşünemeyeceğimiz Teozofistler de Dünya’ nın Efendisi olarak kabul ettikleri varlığın Asya’ya ait bir Şamballa’ da yaşadığına inanmaktadırlar.
“Teazofi öğretmenleri’ nin dediğine göre Venüs Senyörleri, dünyaya varır varmaz Büyük İnisiyasyon Locası’ nı tesis etmişlerdir. Şimdiki ikametgâhları, sembolik olarak eski Şamballa adı ile anılmakta olan ve gobi Çölü’ nde bulunduğu söylenen bir astral kenttir. Dünya’ nın Efendisi’ nin idaresi altında bulunan bu kutsal şehir, inisiye olmayanlarca görülemez… Gizli mâbet olan bu yer, küremizin okült hükümetinin merkezidir. Üstadların ve dünyanın gizli arşivlerinin içinde güvence altında bulunduğu bu yeraltı ülkesinin destanı muhteşem bir realitedir.”

(19)