Menü

Agarta – 31

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
f- Meru Dağı :
Ossendowski’ nin Agarta’ sı ve “Vril’ in Büyük Locası” ile Teozofistler’ in Şamballalar’ı bunlar aynı mıdır, yoksa muhtemelen birbirlerinin karşıtı olan farklı mabetler midir? İkinci şık daha ihtimal dahilinde görülmektedir.
Swami Matkormano’ ya göre, Asya’ nın inisiyasyon merkezi Meru Dağı’ dır ve burası Şamballa’ nın bulunduğu yerdir. Hint teolojisinde burası, neslinden geldiklerini iddia ettikleri insanların üzerinde türetildiği dağdır.
Tibet’ in Lamalara ait kozmolojisi der ki :
“Meru Dağı yer kürenin merkezinde yükselmektedir. Zirvenin, kistial, azür, yakut ve altından oluşan dört kenarında cin (Demon) halkarı ile birlikte dünyanın dört kralı yaşamaktadır.”
Vril’ in Büyük Locası” nın düşüncesine göre :
“Meru Dağı, Şamballa’ nın merkezi ve aynı zamanda hem maddesel, bem de madde ötesi olan iki varoluş plânının keşişme noktasıdır.”
Türkistan’ da, jeofizik realitesi, bilinç-ötesi ya da duyu-dışı algılamaya ait olan bir geometrik şekil vardır. Bu şekil, bir tanesi tersine çevrilmiş iki adet piramidden oluşmaktadır. Yukarı bakan piramid Pamir Dağı ve aşağı bakan piramid de Meru Dağı olup bunlar, fizik-ötesi ve jeofizik düzlemleri temsil ederler .
Keşişme noktasında, hem Arîler, hem de sarı ırklarca kutsal sayılan ve üzerinde Dünya’ nın Kralı’ nın kalesi yükselen bir dağ, Meru zirvesi-mikrokozmos ile makrokozmosun göbek merkezi (omphalos) ) bulunmaktadır .
Bu merkezden dört ana pusula yönüne doğru dört adet yol uzanır; güneye doğru Sion kutbuna, batıya doğru Sale Gölü kutbuna, kuzeye doğru Thule kutbuna ve doğuya doğru Pamir kutbuna ki bu Himalaya uzantısı olup en uç noktası Darciling’ dir (Darjeeling). Muazzam manyetik enerji odakları olan bu kutuplar, periyodik olarak, milletleri ve tarihlerini etkilerler…
Meru zirvesinde, yeraltı dünyasının hükümran varlığının bir çeşit ikâmetgahı olan Glasburg adlı Elmas Saray yükselir. Saray’ ın dört köşesinde, Mecusîlik’ te Sessizlik Kuleleri denilen ve dünyasal kutuplarca üretilen manyetik enerjinin akümülatör pillerini çevreleyen kuleler vardır. Bu enerjiyi, değiştirilme (transmutation) işleminden geçirdikten sonra yıldızlar uzayımızın galaksilerine doğru saptırırlar. Böylece, Elmas Saray, evren için enerji merkezi olur…
Kuleler, “büyük sessizlik” denilen bir perdeye ulaşan ultrasonik titreşimlerden oluşmuş manyetik dünya dalgalarını alır ve naklederler. Bu “ağırlık” dalgaları, bölünemeyecek kadar küçük bir zaman dilimi sırasında kurşunda bulundukları gibi, Satürn’ ün halkaları tarafından neşredilen ve her ondört yılda bir dünyayı etkisi altına alan manyetik fotonlarda da bulunurlar. Bunlar, A1 protonlarının türevleridir (dünyanın akkor halindeki merkezinin atomaltı enerjisi.).
“Vril’ in Büyük Locası”, dünya üzerindeki hâkimiyetini “Vril” diye bilinen gücün kontrolü ile perçinleyeceğini ummaktadır.
Bu gizemli güç, Butwer Lytton tarafından keşfedilmiş, daha doğrusu icat edilmiştir. “Vril’ in Büyük Locası” na göre, Lytton’ un “The Coming Race” (“Gelecek Irk”) adlı bir romanında tanımladığı bu güç, “Vril-Ya” olacaktır.

(11)