Menü

Agarta – 34

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
b – Villeneuve Üstadı :
İnisiyasyon tek bir Üstad’ ın ayrıcalığı değildir. Rose Croix Derneği’nce yayınlanan bilgiye göre tüm Üstadlar, -Üstadlar’ ın Üstadı- Maha tarafından idare edilen merkezi bir Yüksek İnisiyeler örgütünce denetlenir.
Maha’ nın, Paris, Kahire, Bombay, Pondicherry’ de ve Meru Dağı ile Asgard gizli mabedlerinde çalışan bütün İnisiyeler’ in en yükseği olduğuna inanılmaktadır.
Fransa’ da, en meşhurları Rose Croix’ inki olmak üzere muhtelif inisiyasyon merkezleri tesis edilmiştir.
Onbeşinci yüzyıldan beri, -aslında, insanlığın varoluşundan beri- Büyük Atalarımız’ ın sırlarını nakledegelen Rose Croix Üyeleri, Bilinmeyen Üstadlar’ ın en yüksek Meclisi’ ni oluşturmuşlardır.
Fransız Rose Croix’ in Başı olan Raymond Bernard, Avrupa’ da en yüksek Elçi ve Fransızca konuşulan tüm ülkelerde Büyük Üstad’ dır. Onun üstünde Rose Croix’ nın Başkanı (Imperator) Dr. Ralph Lewis vardır. Hatta, başkan’ ın da üstünde, başlarındaki Maha ile birlikte Bilimeyen Üstler(=Unknown Superiors) bulunmaktadır.

(10)