Menü

Agarta – 35

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
c – İstanbul’ daki Agarta Toplantısı :
“Villeneuve Üstadı”, 24 Aralık 1966′ da İstanbul’ da Bilinmeyen Üstler’ le buluştu.
Kendisi bu görüşmeyi sınırlı bir yayında anlatmıştır. Ya da, daha doğrusu, açıklaması için Bilinmeyen Üstler’ ce kendisine izin verilenleri yayımlamıştır.
Kitabın adı “Tasavvur Olunamazla Karşılaşma” dır (“Meeting with the InconceivabIe”). Bu kitap, yüzyıllarca, insanların bahsettiği “Görünmeyen” in, şarlatanlar ve hayalperestlerin icadı olmadığını kesinlikle ispat ettiği için çok önemli bir çalışmadır.
Villeneuve Üstadı’ nın anlattığına göre kendisi, Saint Yves d’ Alveydre gibi, belirli açıklamalar yapmaya izinlidir.
d’ Alveydre’ nin bahsettiği Agarta adı değiştirilmiştir ve Yüksek Meclis’ in (High Council) kendi içinde, tarihin ve zamanın hızlanmasıyla uyumlu hale getirilmesi için bazı ufak değişiklikler meydana gelmektedir. Agarta’ nın yeni adı sadece “belirli birkaç kişi” ye bildirilebilir.
Yüksek Meclis, “bu dünyanın evrimi içinde ulaşacağı en yüksek noktayı” bilen oniki büyük üstaddan oluşmaktadır. Bu kişiler, günümüzün politikasını etkileyecek bir durumda olmalarına rağmen bizler yine de özgür irade sahibiyizdir. Bütün bu oniki kişinin üzerinde, daha da yüksek bir düzeyde üstün bir hiyerarşi içindeki “Görünmeyen Varlıklar” yer alırlar.
Villeneuve Üstadı kitabında ayrıca, Bilinmeyen Üstler’ in, diğerleri arasında, Robert Charroux’ un çalışmalarını da okuduklarını açıklamaktadır. Bu yazarlar hakkında şunları söylemektedir :
“Bu kişiler tarafından değerli çalışmalar yapılmıştır. Sorunlar iyi takdim edilmiş ve cevaplar her ne kadar verilmemişse de ima edilmişlerdlr. Bu alanda, çağdaş yazarlar arasında, Robert Charroux en yüksek düzeydedir.”

(22)