Menü

Akaşik Kayıtlar

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Teosofi’de evrenin başlangıcından bu yana olan her şeyin kayıtlı olduğuna inanılır. Kayıtlar, söylendiğine göre astral boyutta bulunurlar, düzenlenmiş bir tür evrak dosyaları olarak düşünülebilirler. Ruhlar çeşitli yaşamlar boyunca istedikleri zaman bu bilgilerden yararlanarak, ruhsal gelişimlerini sürdürürler. “Akaşik” sözcüğü Sanskritçe “Akaşa” sözcüğünden gelir, Teosofi’ye göre akaşa, tüm eylemlerin, düşüncelerin, duyguların, ışığın ve sesin ebedi kaydıdır. Bazı ruhçular akaşik kayıtlardan yararlandıklarını söylerler ve bunun için ya durugörü sahibidirler ya da beden dışı ruhsal yolculuk yaparlar, böylece geçmiş yaşamlar ve olaylar hakkında bilgi sahibi olabilirler. Bu oluşumu anlamak için astral bir TV düşünün ya da bir radyo; dev bir kütüphane de düşünebiliriz. İnanca göre orada ruhsal rehberler vardır ve bilgi edinmek isteyenlere yol gösterirler. Ünlü Amerikalı medyum Edgar Cayce, akaşik kayıtlardan sürekli yararlandığını söylüyordu, Cayce, bu şekilde müşterilerinin sağlık, kişilik ve evlilik sorunlarının geçmişte kalan nedenlerini araştırdığını iddia ediyordu. Cayce, akaşik kayıtlara “Evrensel Doğa Belleği” ve “Yaşam Kitabı” diyordu. Noel Langley tarafından yazılan “Edgar Cayce ve Reenkarnasyon” adlı kitapta, ilginç bir olay anlatılır; Bir müşterisi hakkında geçmiş yaşam bilgisi edinmek amacıyla Edgar Cayce, bedeninden ayrılır ve dar, saf bir ışığın içinde yolculuk eder. Işık sütununun iki yanı sisli veya dumanlıdır, çevrede gölge halinde gözüken varlıklar vardır ve Cayce’i görevini yapmaktan alıkoymaya çalışırlar hatta bazıları yardım edeceklerini söylerler ama Cayce ışık sütunundan ayrılmaz, devam eder. İlerledikçe, varlıklar form değiştirir ve verdikleri sıkıntı azalır. Daha sonra artık Cayce ile ilgilenmemeye başlarlar. Sonunda Cayce tepeye ulaşır, orada büyük bir dağ ve tapınak vardır; içeri girince, kütüphaneye benzeyen dev odalar görür, orada sayısız insanın yaşamlarıyla ilgili bilgiler bulunmaktadır, istediği kişiyle ilgili bilgiler hemen önüne gelir. Cayce’ye göre akaşik kitaplık böyledir. Düşünür Rudolp Steiner’de akaşik kayıtları araştırmış ve “Akaşik Kronoloji” adını vermiştir, Steiner, mitolojik gizemlerle, Atlantis, Lemurya gibi kayıp uygarlıklarla ilgili bilgileri bu şekilde elde ettiğini iddia eder. Cayce’e ve başka ruhçulara göre akaşik kayıt yolculuğu ışık hızıyla yapılmaktadır, yararlanmak isteyenlerin akaşik kayıtlara girişleri ancak yeterli ruhsal öğretinin alınması ve uyumun sağlanmasıyla mümkün olmaktadır.

(94)