Menü

Büyü Çeşitleri

30 Ocak 2017 - Kara Büyü

1- Sempatik Büyüler

2- Ak Büyü

3- Kara Büyü

4- Aktif Büyü

5- Pasif Büyü

6- Kırmızı Büyü

1-SEMPATİK BÜYÜLER

Sempatik büyüler iki türlü yapılır. Bunlardan birincisine Homeopatik Büyü ya da Taklit Büyüsü diyoruz. Taklit büyüsü, bir şeyin ya da bir kimsenin taklidini yapmakla o şeyin ya da kimsenin aslını etkileme esasına dayanır. Taklit büyüsünde en çok kullanılan malzemeler fotoğraflar, ağaçtan, çamurdan, balmumundan ya da benzeri maddelerden yapılmış olan figürler veya heykelciklerdir.

Kontajiyöz de denilen Temas Büyüsünde ise ana kural şudur; “ Parca bütüne aittir.” Yani parçanın bütünü ile ilişkili olduğu inancından hareketle bu büyü türünde saç, tırnak, kirpik gibi fizyolojik materyallerin yanında büyü yapılacak kişinin giydiği herhangi bir elbise parçası da kullanılabilmektedir. Temas büyüsünün genel olarak iyi işler için yapıldığı iddia edilmekte ise de yapılan işlem her türlü kötü kullanıma da açıktır.

2-AK BÜYÜ

Bütün büyü kitaplarında Ak büyünün şifacı olduğundan bahsedilir. “Ak büyü ferdin ya da toplumun iyiliğini esas alınarak yapılır” inancı hakimdir. İlginçtir ki, bu inanç dinsel felsefede de zaman zaman dillendirilmiş, hatta ülkemizde Ak Büyü’nün şifacı olduğuna dair fetvalar dahi verilmiştir. Ak Büyüde din adamlarına başvurulacağı, dini metinlerden ve dualardan faydalanalacağı öne sürülmüştür. Peygamber sözleri buna delil gösterilmiştir. Oysa Rukye denen “dua ile sağaltım” ile Ak Büyü kesinlikle karıştırılmaması gereken iki farklı konudur. Ak Büyüde kullanılan malzemeler genellikle güzel tütsüler ve özyağlardır. Fakat Temas büyüsünde olduğu gibi bazı Ak Büyü uygulamalarında saç, tırnak, giysi parçası vs. gibi materyaller de kullanılmaktadır. Ak Büyü de her zaman için kötü kullanıma açık bir uygulamadır ve tek tanrılı inanç sistemleriyle pek bağdaşmamaktadır.

3-KARA BÜYÜ

Kara Büyünün en temel amacı zarar vermektir. Kesinlikle ve kesinlikle kötülük güden bir amacı vardır. Şeytan ile bağlantılı olduğu düşünülen büyücülük türü de budur. Lavey ile başlayan ve Roma Katolik inancının çöküşünü simgelediği iddia edilen Satanist(böyle deniyor ama bana göre satanizm zaten roma klisesinin kendi uydurduğu bir düzmecedir.) uygulamalarla Kara Büyü sıkı fıkıdır. Ayinlerinde kan, ceset parçaları, kötü kokulu tütsüler, bakire kızlar vs. kullanılan ve halen dünyanın birçok ülkesinde –ülkemizde dahi- uygulanan büyücülük türüdür ve dinsel inancın tamamen reddettiği bir uygulamadır. Kara Büyü başlıbaşına incelenmesi gereken bir uygulamadır. Burada varabileceğimiz tek sonuç, onun tehlikeli ve “ölümcül” olduğudur.

4-AKTİF BÜYÜLER

Aktif büyüde esas olan mükemmel derecede geliştirilmiş bir irade ile tabiat olaylarını yönetim ve denetim altına almaktır. Hipnotizma, Manyetizma, Uzaduyum vs. gibi isimlerle bilimin sınırları içine dahil edilmeye çalışılan uygulamalar, Aktif Büyünün konusudur.

5-PASİF BÜYÜLER

Bu tarz büyüler genellikle savunma amacıyla yapılır. Ak Büyüden ayrılan tarafı saldırgan olmayışıdır. Koruyucu muskalar, nazar boncukları, göztaşı gibi cisimler bu büyü uygulamasında kullanılan materyallerdir.

6-KIRMIZI BÜYÜ (VOODOO)

Kara büyü ile hemen hemen aynı uygulamaların yapıldığı bir büyü şeklidir. Fakat ayrıldıkları tek nokta, Kara Büyüde ölümcül uygulamaların Kırmızı Büyüdeki kadar sık olmamasıdır. Kara Büyü –abartılı istisnalar dışında- genellikle insanın sağlığına, malına mülküne, evine, çocuklarına, karı-kocaya vs. yaptırılan veya yapılan büyü olarak genelleştirilebilir. Kara büyüde ölüm vardır fakat ön planda değildir. Kırmızı Büyü ise ölüler ve ölümle ile içli dışlıdır. Afrika kökenli bir uygulamadır ve buradan yayılarak dünyanın çeşitli bölgelerine ulaşmıştır. Kırmızı büyü cinsel büyücülük tarzıdır. Kara Büyü uygulamaları çok fazla ritüeller gerektirmeyen törenlerle yapılmasına rağmen, Kırmızı Büyüde cinsel ayinler, erotik danslar, siyah renkli bir takım hayvanların kurban edilme törenleri en başta göze çarpan uygulamalardır.

(438)