Menü

Devlet Gibi Adamlar

30 Ocak 2017 - Güncel

Birleşmiş Milletler’in, ülkeleri, iktisâdi ve sosyal gelişimlerine göre sıralayan raporu dünyanın zengin ve fakir ülkeleri arasında gitgide artan büyük bir gelir uçurumu oluştuğuna dikkat çekti. Rapor, dünyadaki gelir dağılımındaki uçurumun 10 yıl öncesine göre daha da arttığını belirtirken, zengin ülkelerin daha da zenginleştiğini, fakir olanların ise daha da fakirleştiğini bildiriyor.
Dünyayı daha âdil bir yer hâline getirmek için âcilen harekete geçilmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan rapor, mevcut durumu endişe verici buluyor. İşte rapordan bâzı çarpıcı tespitler:

– Dünyanın en zengin üç insanı olan Bill Gates, Warren Buffet ve Paul Allen’in toplam geliri, dünyanın az gelişmiş 43 ülkesinin milli gelirinin toplamından daha fazla. Çoğu Afrika’da bulunan bu ülkelerde toplam 600 milyondan fazla insan yaşıyor.
– Dünyanın en zengin beş ülkesinin ortalama geliri, dünyanın en fakir 5 ülkesinin ortalama gelirinden 74 kat daha fazladır. Kanada, Norveç ve ABD sıralamanın en üstünde yer alırken, Sierra Leone, Nijer ve Etiyopya en altında yer alıyor.
– Dünyanın gelişmiş ülkelerinde yaşayan % 20’lik nüfusu, dünyanın toplam gelirinin % 86’sına sâhip.
– Dünyanın en zengin insanları, gelirlerini 4 yıl öncesine nazaran 2 kattan daha fazla arttırdı.
– Bir Bangladeşlinin bir bilgisayar alabilmesi için başka hiçbir harcama yapmadan 8 yıl çalışması gerekirken bir Amerikalı’ya sâdece 1 aylığı yetiyor.
– Kamboçya’da her 100 kişiye bir telefon düşerken Monaco’da her 100 kişiden 99’unun telefonu bulunuyor.

(23)