Menü

Durugörü Nedir?

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Durugörü,telepatinin bir adım ötesindedir ve geçmişte gizli olan,

uzaktaki olayların,insanların ve objelerin zihinsel bir resmini

algılama yeteneğidir.Bu da durugörünün zaman ve uzay engelinin

ötesine geçip;olmuş,olmakta olan ve olacak olan olayları

görme özelliğinden kaynaklanır.Bu yetenek sayesinde zaman içinde

ileri ve geri hareket ederek,geçmiş ve gelecekteki normal insan gözü

ve zihniyle fark edilemeyen olayları görebiliriz.İki kaşın arasinda;gözler genellikle kapalıyken yada her hangi bir objeye konsantre edildiği bir sırada adeta televizyon ekranında bir film seyredercesine,bir takim şekillerin görülmesidir.Bu yeteneği gelişmiş kişilere de ‘durugörü medyumu’ denir.Normal görüşün ötesinde varolan

bir olayı anında algılayan durugörü çeşidine ‘Kendiliğinden Durugörü’,

geçmişte olup bitmiş olayları algılayan durugörü çeşidine

‘Post-kognisyon Durugörü’,henüz gerçekleşmemiş fakat gelecekte

gerçekleşecek olayları algılayan durugörü çeşidine ise

‘Pre-kognisyon Durugörü’ denir.Basit durugörü;herhangi bir anlam ve mesaj taşımayan bir takım imajların görülmesidir.Çoğunlukla gözler kapalıyken beliren birtakım imajlardan oluşur.Durugörünün ilk aşamasıdır.İnsanların belli bir kısmında bu yetenek kendiliğinden işler durumdadır.Bu seviyedeki durugörüye sahip kişiler,gözlerinin kapadıklarında istedikleri imajı rahatlıkla görebilirler.Bu imajlar ya kendi isteklerine bağlı olarak görülür,ya da bir takım imajlar otomatik olarak gelip geçer.Mekan içinde durugörü;uzakta meydana gelen olayları yada yerlerin algılanması ve görülmesidir.Normal olarak görülmesi mümkün olmayan uzaktaki bir yerin veya kapalı,saklı olan şeylerin görülerek tariflerinin yapılabilmesi bu seviyeli bir durugörü yeteneğinde mümkündür.Zaman içinde durugörü; geçmiş yada gelecekten bilgi veren kahinlerin kullandıkları yetenektir.Durugörünün en gelişmiş safhasıdır.Görülen imajlar geçmiş bir zaman diliminde meydana gelmiş olan bazı olaylarla ilgili de olabilir.Adeta bir film seyredermişçesine olaylar izlenebilir.

Her bir düşünce bir enerji topunun üretilmesine sebep olur.Düşüncelerimizle farkında olmadan pek çok imajlar yaratırız.Bu görüntülerin frekansları çok yüksek titreşimli olduklarından normal gözle görünmezler.Ancak durugörü yeteneğine sahip olan kişiler tarafından görülebilen bu görüntülere imaj,bu görüntünün ortaya çıkmasına sebep olan sebebiyet veren mekanizmaya da imajinasyon denir.Durugörü yeteneğinin de temeli imajinasyona dayanır.Gözleri kapalı bir durugörü medyumunun aldığı titreşimlerle ilgili radyasyonlar(ultraviyole,x ışınları),katı nesnelerden de geçer

ve olmuş veya olacak olaylarla ilgili titreşimler, medyumun durugörü organını etkilerler. Düşüncelerimizin nasıl şekillendiğine en iyi örneklerden biri spatyomda yani Öte Alemde meydana gelen olaylardır.Öte Alem’in en belirleyici özelliklerinden biri,düşüncelerin anında şekillenmesidir.Bunun sebebi spatyomu oluşturan astral maddenin,fiziki maddeye oranla çok daha yüksek titreşimli maddelerden inşa edilmiş olmasıdır.Tüm yaşantımız boyunca çok çeşitli imajlar yayınlar ve dışarıdan da çok çeşitli imajlar alırız.Örneğin karşınızdaki bir kişi elmayı düşünürken,aslında onu imajine etmektedir.Yani onun şeklinin zihninde canlandırmaktadır. Ya sezgisel olarak elma kelimesi zihnimizde belirir,yada elmanın görüntüsü canlanır.İste elma kelimesinin zihnimizde canlanması telepati,elmanın görüntüsünün zihnimizde canlanması durugörüdür. Telepati ile arasındaki fark,

telepatinin bilerek yada bilmeyerek zihinsel bir yayında bulunan bir

kimsenin düşüncelerini zihnen algılama yeteneği olmasından gelir.Bir imaj sezgisel olarak algılandığında telepati,gözlerimiz kapalı yada bir objeye konsantre olarak normal gözümüzün dışında ortaya çıkan görüntülerle algıladığımızda durugörü,fiziksel kulaklarımızın haricinde bazı sesler duyarak algılıyorsak duruişiti,bir sarkaç yada çatal çubuğun hareketleriyle algılıyorsak radyestezi,ellerimizi herhangi bir nesneye dokundurarak o nesnenin başından geçenleri hissedebiliyorsak psikometri, herhangi bir imaj fiziksel nesneler üzerinde fiziki etkiler meydana getiriyorsa buna da telekinezi denir.

Platon ve diğer Yunan filozofları ile Doğulu inisiyeler daima

ruhsal kanallardan bilgi almışlardır.Kutsal metinlerde de

durugörüyle ve durugörünün bir türü olan haberci rüyalarla ilgili

kısımlar vardır.İncil’de(Genesis-41. bölüm)Yusuf’un, Firavun’un

rüyasıyla ilgili bir yorumu vardır.Firavun bu rüyasında yedi yıl

bolluktan sonra gelecek olan yedi yıl kıtlık görmüştür. Gördüğü bu

durugörü sayesinde önlem alarak halkını kurtarmıştır.

(71)