Menü

Eski Mısır Tarihi – 6

30 Ocak 2017 - Eski Mısır

Eski Mısır Tapınakları

Bir Mısır tapınağı genel ibadetin bir yeri değildir. Onlar Tanrılar için türbedir ve bir Tanrının bazı özel hallerini temsil

eder. Sadece papazlar mabetlerin içerisin girebilirler, kutsal ayin ve törenler gerçekleştirirler. Bazı durumlarda sadece

Kral kendi kendine veya yetkilendirdiği vekilinin içeriye girmesine izin verilirdi.

Eski Mısır Tapınağı doğaüstü, metafiziksel ve insan gücü gibi özel bir güç arasında inşa edildi. Bu da evren, toprak ve

insanın yararı içindi. Akademisyenler ve turistler için bir sanat galerisi olarak planlanmadı. Yıllık festivalde Eski Mısır

halkına sadece bir kısmı açıldı.

Bu yüzden her Eski Mısır tapınağı özel bir yerdir. Diğerlerinden daha ilginç ve daha önemli tapınak yoktur. hepsi eşit

önemdedir.

Tapınakların duvarlarındaki yazıtlarda amaç ve anlamları bilmiyoruz. Bu gibi tapınaklar yıllar sonra halka açıldı.

Mısır hakkındaki bilgimizin çoğunu, Mısır’ın Ptolemic’in hükümdarlığı esnasında inşa edilen tapınaklardan alırız.

Ptolemic tapınaklar, genellikle orijinal Mısır stilinden farklı bir stile sahiptirler. Ptolemic tapınakların bazı

özellikleri şunlardır:

· Bu tip tapınaklarda güzel yontulmuş heykeller vardır fakat fazla ilham vermez.

· Kadın çok güzel görünür ama kaba bir yolda zarif Mısır kadın stilinden farklıdır.

Tapınakların Planı:

Bir tapınağın alışılmamış dizaynı ve yerinin seçimi, ekonomik düşüncelerin üzerine dayanmamıştır.

Büyük tapınaklar hızlı inşa edilemez veya bir kral tek başına inşa edemez. Böyle tapınaklar ardarda gelen krallar tarafından

uzun yıllarca inşa edilirler.

Genelde, Mısır Tapınağı çamur taşlı ağır bir duvarla çevrilmiştir. Tapınaktaki bu duvarın etrafı, sembolik olarak kaosun

şahinlerinin kurduğu şekilde izole edildi. Mecaz olarak çamur, cennet ve yeryüzünün birleşiminden oluştu. Tuğla duvar

kendisini akan dalgalara set yaptı, sembolik olarak ilkel sular yaratmanın ilk aşaması temsil edilir.

Tapınağın dış duvarları bir kalkana benzer. Böylece bütün cisimlere, formlara karşı tapınağı savunur. Tapınağa 2 kapıdan

girilir. İleride bir açık mahkeme yatırı vardır. Bu mahkeme bazı zamanlar kenarda sıra sütunlar vardır. Ortasında da kurban

kesme yeri vardır. Sonra tapınak ekseni boyunca, hipostil sütunlaşmış bir salon gelir ve sık aralıklı küçük odalarla

çevrilidir. Bunlar tapınağın ekipmanlarını ve diğer 2.fonksiyonlarını depolamak için kullanılırdı. Sonuç olarak, türbenin

kapsadığı bir karanlık odada mabet vardır ve nefer figürü yerleştirilmiştir. Mabedin kapıları kapalıdır ve uzun yıllar

boyunca kilitli ve mühürlüdür. Sadece büyük festivallerde açılır. Mabet “Büyük Koltuk” olarak da bilinir.

Tapınağın duvarları dışında papazların konutları, atölyeler, sandık odaları ve diğer yardımcı yapılar vardır.

Duvarlardaki Sembollerdeki İfadeler:

Biz hayatımızda her şeyi sembollerle ifade ederiz. Duvarlardaki yazılar ve illüstrasyonlar 3000 yıl önce yaşayan insanların

anlayacağı halde sembolize edilmiştir. Bazı duvarlardaki sembolizmler şunlardır:

· Tapınağın dış duvarlarındaki ve dış avlusundaki duvarlarındaki sahne; ışığın şahinlerle savaşını gösterir. Kral tarafından

temsil edilir. karanlık şahin yabancı düşmanları temsil eder.

· Bir başka figürde, bazı şeyleri önermek için 2 sağ el bir aktif rol anlamına gelir. 2 sol el de pasif rol anlamına gelir.

Günümüze Yetişen Önemli Bazı Tapınaklar

KARNAK Tapınağı
KOMOMBO Tapınağı
LUXOR Tapınağı
PHILAE Tapınağı
DENDERA Tapınağı
RAMSES III Tapınağı

(9)