Menü

Kutup Kayması

30 Ocak 2017 - Bilimsel Konular

Kutup kaymasının nasıl ve ne sıklıkla olduğuna bilim yanıt aramaya devam ediyor. Ama yakın geçmişimizde çok büyük bir felaket yaşanmış ve bunun kutup kayması veya benzer seviyede bir dünyasal olay olduğu aşikar.

Kutup kayması sonrası dünyanın tamamında iklimler değişmiştir. Buzul bölgelerindeki buzlar erimiş ve inanılmaz seller oluşmuş, yeni kutup bölgeleri biranda donmuş ve şiddetli soğuk bu bölgelerdeki hayatı öldürmüş. Çöller nem ve yağmur kazanmış fakat yağmur ormanları kuraklık yaşamış. Hayvanlar ve bitkiler yeni koşullara adapte olmak zorunda kalmış, adapte olamayanlar ise ölmüş.

Şimdi kanıtlara bakalım:

1 – Donmuş çamurlar
New Mexico Üniversitesinden Prof.Frank C. Hibben’nin ,Alaskada bugün “çamur” olarak bilinen donmuş toprak,kaya,bitki ve hayvan artıklarından oluşan tortullar ile ilgili açıklaması şöyle:

” Alaskadaki pekçok yerde bulunan çamur , hayvan kemikleri ve kaya parçalarından oluşuyor. Bu donmuş kütleler ;mamutların, mastodontların, birkaç çeşit bizonun, kurtların, ayıların ve aslanların kemikleri; burulmuş hayvan parçaları, birbiriyle bütünleşmiş ağaç ve buz parçaları, yosun ve likenlerden oluşmakta. Yaklaşık 10 bin yıl önce sanki bir tufan sırasında , Alaskada yaşayan tüm hayvan ve bitkiler aniden donmuş gibiler. Bükülmüş ve parçalanmış ağaçlar yığınlar halinde etrafa dağılmışlar. ve en az 4 kat volkanik kül katmanı şiddetli bir biçimde bükülmüş, burulmuş ve şekli bozulmuş şekilde bu tortuya dahil olmuş.”

Bu şunu göstermekte, volkanlar fışkırmış, ve diğer güçler hayvanları paramparça etmiş. Muazzam seller ve şiddetli kasırgalarla…

2- Rancho La Brea katran çukurları
Bu çukurlar Los Angeles’ın merkezinde, bugüne kadar bulunan en zengin fosil bölgelerinden biri durumunda. 565 türden fazla ve yaklaşık 10 bin yıl önceye tarihlenen fosillerin tamamı katrana saplanmış şekilde bulunmuş. George C. Page Müzesinden uzmanlar bu miktardaki hayvanın inanılmaz biçimde nasıl olupta buraya gömüldüğünü izah edemiyorlar.1906’daki Kaliforniya Üniversitesinin kazılarında, 700 den fazla sivri dişli kaplanın kafatası ve kemiklerinden oluşan bir “kemik yatağı” bulmuşlardı. Bu kemiklerden oluşan kütlede, yaklaşık her 20 metrekareye yayılmış kurt kemikleri göze çarpmaktaydı. Neredeyse katrandan daha fazla kemik bulunuyordu. Bunlar katrana saplanıp, ölümü bekleyen hayvanların kemikleri değildi.Bunlar “kırılmış, ezilmiş , bükülmüş ve hetorojen “bir kütle içinde birbirine karışmış” ; aynı Alaskadaki çamur gibi. Ve bunlara sadece fosil diye bakmamalıyız, 19’unun soyu tükenmiş, 138den fazla değişik türden 100,000 kuş fosili buraya gömülmüş şekilde bulunmuş. George C. Page Müzesi ileri sürdüğü şekilde, yırtıcı ve leş yiyici 3000 kuşun gömülmüş diğer hayvanları yemeye teşebüs ettiğini düşünebiliriz. Bu belki kulağa hoş gelen bir fikir olabilirdi, eğer geri kalan 97,000 etçil olmayan kuşu açıklayabilseydi. Veya üç farklı tür BALIÐI !

Son buzul çağının bitişi (takriben M.Ö.10000) birçok Kuzey Amerika türünün soyu tükendi : Mamutlar, Develer , eski colombia atları, tembel hayvan, antiloplar , pekari (göbekli domuz) ,Filler , Gergedanlar , Dev Tatular , Tapirler, sivri dişli kaplanlar ve Dev bizonlar. Tüm bu hayvanlar genel olarak büyük hayvan grubuna dahiller. Hepsi katran çukurunamı gömüldü? Ne sıcaklıktaki bir hava onları öldürmüş olabilir? Eğer öyleyse, kuzeye doğru yer değiştiremezlermiydiler?

3 – Donmuş Mammutlar
“Fosil kemikleri şaşılacak şekilde fazla Alaska’nın donmuş toprağında fakat eklemli kemikler oldukça nadir, ve kendi çukurlarında ölen kemirgenler hariç bütün halindeki iskeletler neredeyse yok… Kemiklerin dağılımı ve dikkate değer şekildeki zenginliği ; yumuşak kısımların gömülmeden önce tahrip ve imha olduğunu gösteriyor ”

Bu arada Sibiryada, Mamutlar benzer şekilde yok oldular. Dev cüsselerinden arta kalan mezar çukurları fildişi madeni gibidir. Yarım milyon tondan fazla Mamut dişi Sibirya’nın Arktik kıyısı boyunca toprağa gömülü durumdadır. Ki, bu miktar yaklaşık 5,000,000 (beş milyon) Mamut’a eşittir. Birkaç düzine donmuş Mamut’un leşi, eti bozulmamış halde bulunmuştur. Aniden ölmüşler. Karınlarında hazmedilmemiş bitkiler, (otlar, yabani sümbül,vahşi fasulye ve ayçiçeği) tipik yaz bitkileri bulunmuştur. Bilim adamlarının tespit ettiği 3 Mamut, havasızlıktan boğularak ölmüş. Diğerlerinin ölüm sebebi tespit edilmedi.

Sebebini bir kenara bırakacak olursak, öldükleri gün hepsi donmuşlar ve bu donmuş etler tazeliklerini kaybetmemiş durumdalar. Bir önceki kuzey kutbunu Hudson Körfezine yerleştirildiğimizde, Kuzey Sibirya kıyıları şuan Japonyanın bulunduğu enlem derecesinde bulunacaktı ve Arktik (Kuzey kutbu) bölgenin dışında yer alıyor olacaktı. Fakat ne zamanki kutuplar kaydı, iklim süratle değişti ve yaz mevsimindeki Mamutların yaz bitkileriyle beslendiği ovalar ; donmuş ve boş arazilere dönüştü.

Ama Mamutların kürkleri bu soğuk iklimde yaşamaya uygun değilmiydi? Yünlü palto gibi onları sarıyordu , fakat sadece tüyden ibaretti, yağsız tüyler. Bugünün tüm Arktik memeli hayvanları yağlı kıllar sayesinde ısılarını muhafaza edebilmekteler. Mamutların böyle bir şansı yoktu. Ekvatoryal bölgelerde birçok hayvan kalın tüylerle birlikte bulunmuştu, kaplanlar buna iyi bir örnektir. Eğer hala şüpheniz varsa şunuda bir düşünün: Mamut kemiklerinin bulunduğu yerlerde kaplan , gergedan ve antilop kemikleride bulunmuştur ve bu hayvanlar besbelliki kuzey kutup bölgesine ait canlılar değiller.

(30)