Menü

Maddeleşen Ruhsal Görüntüler

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Psişik araştırmalar, öbür dünyadaki bir ruhun ya da ruhların, bir insanın bedenini kullanarak (bu bir medyumda olabilir) onlara istedikleri görüntüleri gösterebileceklerini belirtiyorlar. Onlara göre, ruhsal varlık medyumun aracılığıyla kendini izleyeceklerin önünde maddeleştirebilir. Bu maddeleşme medyumun bedeninden ayrılan birtakım maddelerle gerçekleşir. Bir celse odasında gerçekleşen ruhsal bir görüntünün, işte bu türden olduğu belirtiliyor. Ruhsal varlık, medyumun bedeninden bazı parçaları maddelikten çıkarır, (demateryalize eder) sonra bunları beden dışında yeniden bir araya getirip, bunları maddeleştirir (materyalize eder). Psişik araştırmacılar, bu maddeleri, teleplazma ya da daha yaygın adıyla ektoplazma diye adlandırır. Ünlü araştırmacı Dr. Gustave Geley, ektoplazma ile ilgili olarak, şunları söylemiştir:

“Ektoplazma, herşeyden önce medyumun bedeninden ayrılan fizik parçalarıdır. Medyumun bedeninden ayrılan ektoplazmanın önceleri belirgin bir biçimi yoktur. Fakat hızla biçimlenir. Genellikle rengi beyazdır. Bazen, kül renginde ya da siyah olabilir. Ektoplazma, medyumun kulak, burun ya da ağız gibi doğal deliklerinden çıkar. Sonuçta taslak halinde şekiller, yani mükemmel maddeleşmeler meydana gelir.”

Yapılan çeşitli deneylerde ektoplazmadan örnekler almak mümkün olmuştur. Özellikle, Albert Schrenk-Notzing’in bu alandaki çalışmaları dikkat çekicidir. Notzing, incelemeleri sonunda, bu maddenin %50’sinin su olduğunun, içinde albümin ve kükürt de bulunduğunu saptadı. Kimyasal formülü de şöyledir: C 120, H 1134, Az 248, S 5, O 249

Konunun uzmanları, maddeleşen şeklin medyumdan fazla uzaklaşmadığı görüşündeler. Bunun medyumla devamlı bağlantı halinde olduğunu düşünüyorlar. Bu, bebeğin annesine göbek kordonu ile bağlı olmasına benzetiliyor. Şekil, bazı olaylarda medyuma çok benzer. Eğer celse sırasında, ektoplazmik görüntüyü denemek için herhangi bir işaret konursa, bu işaretin celseden sonra, medyumun herhangi bir yerinde ortaya çıkabileceği iddia ediliyor. Ayrıca, bu görüntüye dokunulduğunda ya da vurulduğunda, bunu medyumun da aynı şekilde algılayabileceği vurgulanıyor.

Bir diğer görüşe göre de, ektoplazmik görüntü tamamen maddeleşince, medyum görünmez bir hale de gelebilir. Bu arada, medyum tartılabilirse, bedeninden ayrılan ektoplazmik maddenin varlığı kadar, medyumda bir ağırlık kaybına rastlanıyor. Fakat celseden sonra, medyum kaybettiği ağırlığı yeniden kazanır. Sanki, maddeleşen görüntü, medyumun moleküllerini ödünç almış gibidir.

Bu tür celseler sırasında çok çeşitli görüntülerin oluştuğu gözlemleniyor. Kuşkusuz, bunların en ünlüsü İsveç’te yapılan bir materyalizasyon celsesi sırasında, medyumun oluşturduğu, ölen Belçika Kraliçesi Astrid’in görüntüsüdür. Bazı celselerde de, bir insan yerine sadece bir el ya da başka bir organın maddeleştiği de olmuştur. Bazı araştırmacılar da, bu tür ektoplazmik görüntülerin balmumu ile alınmış kalıpları vardır. Eğer koşullar uygun olursa, görüntünün fotoğrafını da çekmek mümkün.

Birçok psişik araştırmacının birleştikleri ortak bir nokta var: Maddeleşme olayları uygun celse koşullarında oluşabileceği gibi, günlük hayatta da meydana gelebilir. Fakat asıl dikkat edilmesi gereken, oluşan görüntülerin doğrudan doğruya ruhların kendisi olamayacağıdır. Ruhun, bu tür bir biçimi olamayacağı gibi, oluşturduğu görüntü de, ancak dünyadaki bir beden aracılığıyla gerçekleşebilir.

(35)