Menü

Maddenin Ardındaki Sır – 8

30 Ocak 2017 - Maddenin Ardındaki Sır

Sonuç
Buraya kadar anlattığımız konu, yaşamınız boyunca size anlatılmış en büyük gerçeklerden biridir. Bu noktanın daha ötesini, kendi samimi düşüncenizi kullanarak da bulabilirsiniz. Bunun için, dikkatinizi toplayarak konsantre olmanız, etrafınızdaki cisimleri nasıl gördüğünüz ve onlara nasıl dokunduğunuz hakkında düşünmeniz gerekir. Eğer dikkatlice düşünürseniz, gören, işiten, dokunan, düşünen ve şu anda bu yazıyı okuyan akıllı varlığın, sadece bir ruh olduğunu ve sanki bir tür perde üzerinde “madde” denen algıları seyrettiğini hissedebilirsiniz. Bunu kavrayan insan, insanlığın büyük bölümünü aldatan maddi dünya boyutundan uzaklaşıp, gerçek varlık boyutuna girmiş olur.

Sözünü ettiğimiz gerçek, tarih boyunca bazı dindarlar ya da felsefeciler tarafından anlaşılmıştır. İmam Rabbani, Muhyiddin Arabi, Mevlana Cami gibi İslam alimleri bu gerçeği Kuran’ın işaretleriyle ve akıl yoluyla bulmuşlardır. George Berkeley gibi bazı Batılı felsefeciler de aynı gerçeği akıl yoluyla kavramışlardır. İmam Rabbani, tüm maddesel evrenin bir “hayal ve vehim (algı)” olduğunu ve tek mutlak varlığın da Allah olduğunu anlatırken Mektubat’ında şöyle yazmıştır:

Allah… yarattığı varlıkların vücutlarını yokluktan başka bir şey yapmadı… Tüm bunları, his ve vehim (algı) derecesinde yarattı… Alemin varlığı his ve vehim derecesinde olup, maddi derecede değildir… Gerçek manada dışarıda (dış dünyada) Yüce Zat’tan (Allah’tan) başkası yoktur. (İfadeler Türkçeleştirilerek alınmıştır.)
Mevlana Cami de Kuran’daki işaretler ve akıl yoluyla bulduğu bu hayret verici gerçeği “Kainatta ne varsa hepsi vehim ve hayaldir. Ya aynalardaki akislerdir, ya da gölgeler gibidir” diyerek dile getirmiştir.
Ancak bu gerçeği kavrayanların sayısı tarih boyunca hep sınırlı kalmıştır. İmam Rabbani gibi büyük alimler, bu gerçeğin kitlelere anlatılmasının sakıncalı olabileceğini, çoğu insanın bunu anlayamayacağını yazmışlardır.
İçinde yaşadığımız çağda ise, söz konusu gerçek, bilimin ortaya koyduğu kanıtlarla açıklanır hale gelmiş bulunmaktadır. Evrenin bir gölge varlık olduğu gerçeği, dünya tarihinde ilk kez bu denli somut, açık ve anlaşılır bir biçimde izah edilmektedir.

Bu nedenle 21. yüzyıl, insanların yaygın olarak İlahi gerçekleri kavrayacakları ve tek mutlak varlık olan Allah’a dalga dalga yönelecekleri bir tarihsel dönüm noktası olacaktır. 21. yüzyılda, 19. yüzyılın materyalist inançları tarihin çöplüğüne atılacak, Allah’ın varlığı ve yaratışı kavranacak, mekansızlık, zamansızlık gibi gerçekler anlaşılacak, insanlık asırlardır gözünün önüne çekilen perdelerden, aldatmacalardan ve batıl inanışlardan kurtulacaktır.

Bu kaçınılmaz gidişin hiçbir gölge varlık tarafından durdurulması da mümkün değildir…
Bu noktaya kadar anlattıklarımızla birlikte, gerçekte “üç boyutlu bir mekan”ın var olmadığı, bunun tamamen algılardan kaynaklanan bir ön yargı olduğu ve tüm yaşamın “mekansızlık” içinde sürdüğü kesinlik kazanmaktadır. Çünkü fiziksel bir dünyanın varlığına dair elde geçerli hiçbir kanıt yoktur. İçinde yaşadığımız evren, ışık ve gölge oyunundan oluşan bir görüntüler bütünüdür. Bunun aksini iddia etmek, akıl ve bilimsellikten uzak bir batıl inanç olacaktır.

Bu durum, konunun başında söz ettiğimiz materyalist felsefenin birinci varsayımını çürütür. Bu varsayım, maddenin mutlak ve sonsuz olduğu varsayımıdır. Materyalist felsefenin ikinci varsayımı ise, zamanın mutlak ve sonsuz olduğu varsayımıdır ki, bu da diğeri kadar batıl bir inanıştır.

(32)