Menü

Maji Kuramları

30 Ocak 2017 - Kara Büyü

1. Maji ilkel bilimden oluşur. Astroloji ilkel astronomi ve simya, ilkel
kimyaydı, diğer okült sanatları ya da bilimler de böyleydi. Bunlar zamanla batıl
özelliklerinden kurtuldu ve Francis Bacon’ın oluşturduğu tümevarımlı bilimlerin
kurallarına uymak zorunda kaldı. Önceleri astronomi ve astrolojinin arasında
yakın bir bağ kurulduğu doğrudur, tıpkı simya ile kimyada olduğu gibi. Ancak her
okült konu benzeşimlere dayanıyordu; astrolojide gezegenlerin konumu ile
dünyasal olaylar, simyada kimyasal tepkimelerle psikolojik olaylar gibi. Başka
kültürlerle, özellikle de geçmiştekilerle tanışma olanağını elde edememiş Batı
insanı arasında bugün oldukça yaygın olmasına karşın, çağdaş bilim bu okült
olaylara karşı çıkmıştır ve onların batıl inanışlar olduğu bir azınlığın
düşüncesidir.
2. Majinin nedeni hipnotizma ya da telkindir. Birçok durumda, majiyle hipnotik
fenomen denilen olgu arasında bağ kurabilir ya da telkinin etkileriyle benzer
olduklarını görebiliriz. Ancak şimdiye kadar, telkin ya da hipnozla ilgili
hiçbir doyurucu kuram ileri sürülmediğine göre, bu yalnızca bir bilinmeyeni
başka bir bilinmeyenle açıklamaya çalışmaktır.
3. Son yıllarda oldukça yaygınlaşan bir başka kara maji ya da daha çok büyücülük
kuramı da, büyücülüğün Hıristiyanlık tarafından baskı altında tutulan pagan
unsurları simgelemesidir, tıpkı Freudcu psikologların, rüyaların bastırılmış
istekleri belirttiğine inandıkları gibi. Bu kuramın ne kadar saçma olduğu ortada
çünkü, kara maji ve cadılık binlerce yıl boyunca pagan Yunanlılar, Romalılar ve
hatta daha da eski uygarlıklar tarafından iyi bilinir ve nefret uyandırırdı.
Bunun yanında belirtmek gerekir ki, “Rahiplerin ya da bilge kişilerin
çalışmaları” anlamına gelen ve Farsça kökenli bir sözcük olan maji(magi)
sözcüğü, İngilizce’ye Latince Yunanca’dan girmiştir(magus).

(60)