Menü

Merak Edilen Sorular – 06

30 Ocak 2017 - Merak Edilen Sorular

* Yarasalar karanlıkta uçtukları halde neden hiçbir yere çarpmazlar?
Yarasalar ses dalgalarına karşı son derece hassastırlar.Bu hassasiyet yarasaların tabii bir “radar” sistemin sahibi olmalarından ileri gelmektedir.Uçan yarasanın ağzı açıktır.Bir yandan kanat çırparken bir yandanda sürekli olarak insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekansta sesler çıkarırlar.Etraftaki cisimler bu sürekli ses dalgalarını yarasaya geri yansıtırlar.Yarasada hayret verici ses değerlendirme yeteneğinin sayesinde sabit veya hareket halindeki cisimlerle arasındaki mesafeyi ayarlayabilir ve böylece bunlara çarpmadan uçabilir.

* Dağlardaki karlar yazın niye erimez?
Dağa tırmandıkça ısı her 180 metrede 1 derece azalır.Yaz mevsiminde dağların yüksek kısımlarında geceleri ısı sıfırın altına düşer.Gündüz havanın daha sıcak olmasına rağmen gece ısının çok düşmesi eriyen karların tekrar donmasına sebep olur. Türkiye’deki dağlarda hiç erimeyen karlara yaklaşık olarak 2700 metreden itibaren rastlanır.

* Kedilerin niçin bıyıkları vardır?
Kedilerin bıyıkları dokunma organlarıdır.Geceleri başlarını uzattıkları zaman bıyıklarının değdiği şeyleri hissederler.Bu tüyler dokunma duyusuna sahiptirler.Bu bıyıkları bir körün değneğine benzetmek mümkündür.

* Tavuklar tünekte uyurken niçin düşmezler?
Öteki kuşlar gibi tavuklar da uyumak için tünemek ihtiyacı duyarlar.Tavuklarda içgüdüsel bir denge duyusu vardır.O tarzda dururlar ki vücutlarının ağırlığı tüneklerinin iki yanına eşit olarak bölünür.

* Kırlangıç yuvasını her yıl nasıl bulur?
Kuşların göçlerini yöneten mekanizmayı henüz izah etmek mümkün olamamıştır.Görünüşe göre kırlangıçlara çok gelişmiş bir yön bulma duyusu kılavuzluk eder.Bu onlara yalnız çok uzun yolculuklarda yollarını bulma olanağını sağlamakla kalmaz, eskiden kaldıkları yuvayı da yeniden buldurur.

* Yılan neden deri değiştirir?
Yılan derisi kendisiyle beraber büyümez.Eskisinin altında boyuna posuna uygun yeni bir deri daha oluşur.O zaman dar gelmeye başlayan eski derisini terkeder.

(18)