Menü

Mormonizm

30 Ocak 2017 - Dini İnanışlar

Mormonizm ABD’de ortaya çıkan bir tür yeni dindir ve Hıristiyanlık’tan
türemiştir; inancın ilkesi İncil’in “Çiftleşiniz ve çoğalınız” ilkesidir. Bu
yüzden Mormonizm’de birden çok kadınla evlenmek Tanrı buyruğudur ve kurallar
Mormon tarafından düzenlenmiştir, inananlar da bu yüzden Mormon adını alırlar.
Kutsal Kitapları olan “Book of Mormon-Mormon’un Kitabı” antik ve geleneksel
Hıristiyanlığın temel kurallarını geliştirir ve farklı bir yorumla açıklar.
Mormonlar’ın günümüzde ABD ve Batı Avrupa’da olmak üzere bir milyona yakın
bağlısı vardır. 1831’de Mormonizm’i kuran ve peygamberlik iddiasında bulunan
Joseph Smith, kilise tarafından suçlanıp linç edilip öldürülünce Mormonizm,
yerine geçen Brigham Young tarafından geliştirilmiş ve Missouri kenti “Yeni
Kudüs” adı verilerek kutsal merkez ilan edilmiştir. Mormonizm’in temel ilkesi
olan çok kadınla evlenmek ve çoğalmak, zaman zaman Müslüman ilkeleriyle
benzerlik gösterdiğinden Müslümanlar tarafından da ilgi görmüştür. Mormonizm’de
dinin kurucusu olan Joseph Smith’in kehanetleri çok önemlidir, onun Tanrı’nın
vizyonunu gördüğüne ve geleceği öğrendiğine inanılır. Gelecek Smith’e, vahiy ve
melekler aracılığıyla gösterilmiş ve Mormon’un Kitabı’na aktarılmıştır.
Mormonlar temel olarak İncil’deki kehanetlere ve göstergelere inanırlar. Joseph
Smith, yaşamı boyunca kehanetlerde bulunmuş ve bunları öğretirken kendisini bir
yol gösterici olarak tanımlamıştır. Gerek İncil kökenli, gerekse de Mormonik
gelecek öngörülerinde İsa’nın gelişinden önceki olaylara öncelik verilir. Çünkü
gelecekteki olayların akış yani oluş hızı, İsa’nın ikinci gelişini de
çabuklaştıracaktır. 6 Nisan 1944’de Peygamber Joseph’in Mormonlar’a görünüp,
geleceğin olaylarını bir kez daha açıkladığı veya öngördüğüne inanılmaktadır.
Mormonlar’ın yolu, Tanrı’nın yolu gibi değildir, o yüzden kötü bir yoldur. Bu,
popüler olan bir bilgeliktir. Doğru ya da yanlış; sonuç olarak “Mormon’un
Kitabı” yüzeysel bir bakışta bile yararlı öğütler verilmektedir denilebilir.

(25)