Menü

Necronomicon – Ölülerin Kitabı

30 Ocak 2017 - Kara Büyü

Necronomicon’un o kadar çok ismi vardır ki ve hakkında o kadar çok efsane oluşmuştur ki,hakkında yazılanlar ciltleri dolduruyor; “Arabın Kitabı”, “Ölü İsimlerin Kitabı” veya “Ölülerin Çağrı Kitabı” ya da “Çıldırtan Kitap” kısacası bu bir mitik kitaptır. Yazar, adı El Hazret veya El Azif olan Şamlı bir Arap. İnançlara veya bilinenlere göre de Necronomicon gerçek bir büyücünün el kitabı ve hiç şakası yoktur. Bazılarına göre, böyle bir kitap hiç yok, sadece Amerikalı korku yazarı Lovecroft’un hayallerinin ürünü, bazıların göre ise var ama yerini kimse bilmiyor. Kısacası Necronomicon, tam manasıyla gizem dolu. Necronomicon’un yedi cilt olduğu ileri sürülüyor, aslı 900 sayfanın üzerindeymiş, her cildinin 125 sayfa civarında olduğu düşünülebilir. Necronomicon’un MS 730’da Şam’da Abdül El Hazret tarafından yazıldığı biliniyor. Necronomicon, uğursuz kitapların başında geliyor. İnançlara göre, bu inanılmaz kitabı elde edenler veya bir bölümüne sahip olanlar ölümden kurtulamıyorlar. Hiçbir Arap kaynağında Necronomicon adı geçmiyor. Araştırmacı ve tarihçi İdris Şah, kitabı Hindistan’da Deobund Mısır El Azhar ve Mekke’deki antik kitaplıklardaki araştırmış ama başarılı olamadığını yazıyor. 1487 tarihli bir Latince belgede Dominikan Rahip Olaus Wormius imzasıyla Engizisyon’un ölümcül ismi Kara papaz Torquemada’nın İspanyol Yahudileri’ne zulmederken, Necronomicon’u ele geçirdiği ve İtalyanca’ya çevirttiği belirtiliyor. Wormius’a göre kitap son derece tehlikeli ve okuyan insanı olağan üstü etkiliyor ve aklını başından alıyor. İçindeki bazı bölümlerde Tevrat’ın Yaradılış Bölümü’ndeki gizli ve şifreli bölümlerin açıklamalarının bulunduğu ve bunları anlamanın sonucunda insanın çıldıracağını da belirtiyor. Wormius, kitabın bir kopyasını ele geçirmiş olmalı ki, Spanheim Başrahibi Johann Tritheim’a yollamış ana sonra Wormius ekliyor: “Çeviriyi yaktım, bu Tanrı’ya küfürdü, gerçekler çok fazla ortaya çıkıyordu, insanlar buna hazır değiller, daha çok zaman gerekiyor…” Ama başka kaynaklar Necronomicon’un yok olmayıp Vatikan’a yollandığını yazmaktadırlar. Yüzyıl kadar sonra 1586’da, Wormius’a ait kopya Prag’da ortaya çıktı. Ünlü İngiliz majisyeni ve büyücüsü Dr. John Dee ve asistanı Edward Kelly Necronomicon’u ele geçirdiler, söz edildiğine göre Dee ve Kelly “Necromancy” denen ölüleri mezarlarından kaldırma deneylerine ondan sonra başladılar. Ama bir bomba daha duyuldu, Necronomicon’da simya yoluyla altın yapma yöntemleri de vardı. Dr. Dee, Necronomicon’u İngilizce’ye çevirip Manchester’de Christ’s College’e bıraktı. Sonra büyük koleksiyoncu Elias Ashmole vasıtasıyla Oxford’da Bodleian Library’de yer aldı. Ve şu anda da Londra’da British Museum’da Necronomicon’un bir kopyasının bulunduğu müze kayıtlarında yer alıyor.
Bu kitabın içindekiler şöyle toplanabilir;
* Tufan öncesiyle ilgili inanılmaz gerçekler vardır. El Hazret kaybolmuş geçmişin içyüzünü anlatırken, Tevrat’taki Yaradılış bölümüyle, mitolojik kaynaklar arasında kesin benzerlik vardır. Tevrat bunları gizlemekte, bugüne kadar yapılan çeviriler ise kutsal kitabın aslından çok uzaktır. Geniş ayrıntılarla geçmişin ve dinlerin kaynağının içyüzü ve planlanması anlatılıyor.
* İnsan ırkı, dünyadan önce bir yerdeydi. Buna başka kürelerden gelme deniyor. Neo-Platonist inançlara göre anlatılan dünya benzeri yıldızlarda kendilerine özgün yaşam formları kozmik hiyerarşinin evrim çizgisiyle belirlenirler.
* Özel zamanların belirlenmesiyle ve özel semboller kullanarak, eskilerle ilşki kurulabilir ve onlardan istenilen kozmik bilgiler alınabilir, o zaman geçmişe ve geleceğe hakim olmak mümkündür ama bu tehlikeli bir yoldur çünkü insan taşıyabileceği bilgiyi edinmeli ve bunun farkında olmalıdır. Ve halk bunları bilmemelidir..
* Dünyayı zaman zaman pozitif, zaman zaman da negatif bir güç alanı etkilemektedir. Bu güç alanı bilinçlidir. İnsanların Şeytan tanımı aslında bu negatif alanıyla ilgilidir. Fakat bu güç alanını besleyen kaynak yine insandır.

* İnsan ırkını bu gezegende dölleyen güçler, bizleri sürekli olarak gözlemektedirler. Eğer onların planını temelden bozacak bir eyleme girişirsek, müdahele edeceklerdir ve bu müdahale Eskilerin Eskisi denen akıl almaz bir güç boyutunda gerçekleşecektir.

(202)