Menü

Noktalarla Mucizevi Tedaviler

30 Ocak 2017 - Alternatif Tıp

Noktalarla Tedavi Nedir?

Bu bilim çok eski yıllardan beri bilinmektedir. Eski çağlardan günümüze kadar insan sağlığı için koruyucu bir metot olarak uzmanlarınca kullanıldığı kaydedilmektedir. Kozmik bilim ve Uzak Doğu öğretilerinde bedenimizde kanalların var olduğu kabul edilir. Kanallar üzerinde binlerce nokta vardır. Bu noktaların uyarılmasıyla hastalıklar tedavi edilebilir. Mistik inançlarda da “insan kâinatın bir numunesidir.” deniliyor. Kozmosdaki 12 yıldız kümesi, 12 gezegen ve sayısız yıldızlar; insandaki 12 meridyen-kanala, 12 organımıza ve irili ufaklı tedavi noktalarına mı işaret ediyor acaba? Çeşitli sebeplerle bloke edilen hücrelere, masaj yöntemiyle enerji yüklenmiş olur. Bu enerji ile hücreler yeniden harekete geçer ve beden eski sağlığına kavuşur.

Noktalarla Tedavi

Akupunktur uzmanlarına göre, bedende, 361 tane aktif olan klasik nokta vardır. Bu noktalar, her organa ait kanallar üzerinde yerleşmiştir. Bedende 12 tane çift, iki tane de ön ve arka orta kanal olmak üzere tek kanal vardır. Çift kanallar bedenin sağ ve solunda yer alır. Her kanal numara ya da harf ile ifade edilir.

Bedendeki enerji “Ying-Yang” olarak tarif edilir.

Ying- Soğuk

Yang- Sıcak

Her organın diğer organlarla bağlantısı vardır. Hastalıklarda teşhis koyarken her organı incelemek ve belirtilerine göre teşhis koymak gerekir.

Her organın 24 saatlik çalışma ritmi vardır.

Her organın aktif olduğu bir mevsim var ve bu mevsimlerde her organ rahatsızlık gösterebilir. Bilhassa geçiş mevsimleri olan ilkbahar ve sonbahar çok önemlidir. Güneşin hareketine bağlı olarak bu mevsimlerde ısı farklılığı oluşur. Bu da o mevsimlere ait olan organları etkiler. Örneğin, karaciğerin mevsimi ilkbahardır. İlkbaharda karaciğer, safra ve sindirim sisteminde rahatsızlıklar olur. Bu nedenle bu mevsimde karaciğeri özel bakıma almak gerekir.

Sonbaharda da akciğer ve solunum sistemi, sonbaharın sonlarına doğru da böbrekler ve mesane etkilenir. Bu dönemde de hastalık teşhislerinde bunu dikkate almak gerekir.

Bilim adamlarının araştırmalarına göre vücuttaki belirli noktalara yapılan basınçla organizmadaki bozukluklar iyileştirilebilir. Böylece organizmanın dengesi sağlanabilir. Nokta masajı “Refleks Bilimi” içinde yer alan bir yöntemdir. Bu yöntem 5000 yıl önce keşfedilmiş ve bu güne kadar değişmeden, insan sağlığını korumak amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Nokta masajı ile birçok hastalık ilaç kullanılmadan tedavi edilebilmektedir.

Nokta masajının tedavi sahkalinası çok geniştir. Yan etkisi yoktur. İlk yardım olarak uygulanabilir. Bununla beraber diğer terapi ve tıbbi tedavi yöntemleri ile birlikte uygulanabilir.

Bebeklerden yaşlılara kadar herkese nokta masajı yapılabilir. Çocukların güçlü, dayanıklı ve sağlıklı olması için nokta masajı yapılarak adalelerin daha güçlü olması sağlanabilir. Yetişkinlerin sağlıklı kalmalarına, genç görünümlerini korumalarına; yaşlıların bedensel esnekliklerini ve yaşlılıktan kaynaklanan küçük çaplı bazı bozuklukları iyileştirmelerine yardımcı olur.

Bedendeki bütün sistemler karmaşık bir biçimde birbiriyle bağlantılıdır. Bedendeki bozukluğu iyileştirmek için bilinen rahatsızlığa ağırlık verilerek bedenin bütününe masaj yapılmalıdır. Tedavinin sadece problemli bölgeye uygulanması durumunda etkisi geçici ve kısa süreli olur.

Yaşam Enerjimizi Artırarak Sağlıklı Yaşamanın Pratik Yolları

Dünyamızın da içinde bulunduğu nihayetsiz kâinatın büyük bir patlama ile oluştuğu ve günümüze kadar da genişleyerek mevcudiyetini devam ettirdiği gerçeği Yaratıcı’nın “semaları ve yeri yoktan var ettiğinin” bir delilidir.

Büyük patlama neticesinde modern kozmolojinin verileri kâinatın durağan olmadığını, devamlı genişlemekte veya büzülmekte olduğunu, bunun neticesinde büyük bir enerjinin ortaya çıktığını ve hareket halindeki bu enerjinin evrenle beraber “dünyamız ve içindekileri” de etkilediğini göstermektedir.

Cansız atomlardan evrendeki bütün canlıları yaratan “O”dur. Evrende tesadüflere yer olmadığının ve evrenin yaratılmış olduğunun delili yine kozmozdaki plan, nizam ve intizamdaki mükemmelliktir.

“Modern bilim” içinde bir “cüz” olarak kabul edebileceğimiz “kozmik bilim”in gayesi; dünya insanlığının asrımızda kesin olarak bilinmesi gereken gerçekleri, evrenin yoktan var ediliş sonucu ortaya çıkan “enerjinin” boyutlarını “asrın idrakine” göre “ilim ve fen” noktasında izah etmektir.

“Kozmik bilim”, bu enerjinin dönüştürme mekanizmasını “nasıl, neden, niçin”ini akılları gözlerine inenlere izah yolunu seçmiştir.

“Einstein’in izafiyet teorisi”nde madde ile enerjinin ayrılmaz bir kütle olduğu, dolayısıyla her şeyin sürekli hareket halindeki enerji parçacıklarından oluştuğu ve birbirini etkiledikleri ileri sürülür.

Bu etkilenme ile insanlar “düşünür” veya “düşünemez”; günümüzdeki gibi yaratılış gayemize uygun olan veya olmayan hareketler sergileriz.

Enerjiyi “insan” boyutunda değerlendirdiğimizde insan bedeninin karmaşık enerji boyutları olduğu görülür.

“Modern Bilim” ve “Kozmik bilim” bedendeki enerjiyle beraber bunların belirli noktalarda enerji merkezleri oluşturduğunu ve bu merkezleri birbirine bağlayan “enerji kanalları” olduğunu kabul eder.

Enerji; kendini madde olarak değil hareketle gösteren bir kuvvettir. Herkesin kabul edeceği gibi görünmese de, gerçek olan bir kuvvet vardır. Bu kuvvet enerji yani farklı boyuttaki bir “ışıma”dır.

Madde, hareketini yavaşlatarak kendini gösteren enerji olduğuna göre, kütle bir enerji blokundan başka bir şey değildir.

Biz de enerjiden oluşuyoruz. Katı bir kütle gibi görünen vücutlarımız sürekli hareket halinde bulunan çok miktardaki enerji parçacıklarından, Atomdan başka bir şey değildir.

Kozmostaki her şey enerjinin farklı bir boyutudur.

İnsanın bütün düşünceleri, davranışları, sözleri, yaptığı tüm jestler, evreni etkileyen enerji şekilleridir.

(48)