Menü

Nostradamus

30 Ocak 2017 - Astroloji - Fal

Michel Nostradamus, bütün dünyada gelmiş geçmiş kahinlerin en ünlülerinden biridir. Halen onun yazdıklarının sırrı çözülemedi. Çünkü kendi öyle istemiştir. “Yüzlükler” adlı kitabındaki şiirsel sözcüklerin anlamlarını, özellikle anlaşılmaz bir hale getirmiştir. Yaklaşık 4.5 yüzyıldır, bu sözcüklere yüzlerce anlam verilmesine rağmen yazdıklarının pek azı yorumlanabilmiştir.

Nostradamus, 14 Aralık 1503’te, Güney Fransa’da St. Remy’de doğdu. Yahudi kökenli bir ailedendi. Fakat politik güvence kazanmak için Hıristiyan olmuşlardı. Büyük babasının asıl uzmanlığı gökbilim ve astrolojiydi. Altı yaşından itibaren çağın bilginlerinden olan büyükbabası tarafından eğitilmeye başlanmıştı. Dedesi, O’na Latince,İbranice ve Grekçe öğretti. Bunun yanında, gökbilim, astroloji, kimya, biyoloji ve botanik dersleri verdi. Dedesi tarafından mükemmel bir şekilde hazırlanan Nostradamus, Avignon Üniversitesi’nde eğitim gördükten sonra, 1523’de Montpellier Tıp Okulu’na geçti. Üç yıllık bir eğitimden sonra mezun oldu.

O yıllarda Fransa’da sık sık çıkan veba salgınları Nostradamus’un ün yapmasına neden oldu. Çünkü uyguladığı değişik tedavi metotları ve ilaçları çok başarılı idi. Ayrıca tıbbi tedavide ve eczacılıkta önemli buluşları da oldu. 1547’de evlendikten sonra çalışma odasında, yoğun bir çalışma ortamına girerek, kehanetler kitabı olan Yüzlükler’i yazmaya başladı.

1555’te kitabının ilk bölümü yayınlandı. Bu yayınından sonra, Fransa Kraliyet Sarayı’nın dikkatini çekti. Çünkü 1. Yüzlük’ün 35. dörtlüğünde Kral 2. Henry’nin nasıl öleceğini anlatıyordu. Kraliçe Caterina de Medici, Nostradamus’u Paris’e çağırarak, özel bir görüşme yaptı. Kahin, yazdığını doğruladı:

“Genç aslan üstün gelecek yaşlısına,

Kavga alanında teke tek düelloda,

Altın kafesinden gözleri delinecek,

İki yaradan biri, sonra acılı ölüm.”

Nostradamus’un kralla ilgili gördüğü buydu. 1559’da Kral Henry bir silahşörlük turnuvasında, genç bir kont tarafından ağır yaralandı ve on günlük acılı bir dönemden sonra öldü. Kontun mızrağı altın miğferinin içine girmiş, gözünü delip, kulağından çıkmıştı. Yani, iki yara almıştı. Fransa’nın astrolojik sembolü aslandı. Genç İskoç kontunun asalet armasında aslan sembolü vardı.

Bir dönem Avrupa’yı altüst eden Napolyon da, Nostradamus’un kehanetlerinde yer aldı. Yorumcuların çoğu bu konuda hemfikirdir:

“Batı Avrupa’nın en alt kısmından,

Fakir aileden bir çocuk doğacak,

Tatlı diliyle kalabalıkları kandıracak,

Etkisi saltanatından fazla olacak.”

Napolyon, Batı Avrupa’nın en alt kısmında bulunan adalardan Korsika’da doğmuştur. Ailesi yoksuldu. Kendisi, tarihin en büyük hatiplerinden biridir. En zor anlarda yaptığı konuşmalarla binlerce insanı ölüme koşturmayı başarmıştır. Saltanatı, ihtişamı, Roma İmparatorluğu’nu yeniden kurabilme hırsı o kadar yüksekti ki, Nostradamus’un dediği gibi doğunun ünlü sultanlarını ve fatihlerini aşmıştı.

Hitler ve Nazizm hakkında bazı yorumlarda da bulunmuştur:

“Üçüncülerin ilki, Neron’dan daha kötü,

Yiğitçe değil, o çok insan kanı dökecek,

İnşa edecek o fırını,

Altın çağ ölü, yeni kral çok belalı.”

Üçüncüler diye kastedilen, üç diktatör Franco, Mussolini, Hitler’dir. Yiğitçe değil yani, askerlik dışında binlerce insanın kanını dökmüştür. Toplama kamplarında insanları ölü, diri yakmak için fırınlar inşa ettirmiştir. Alman toplumu önce yeni liderleri ile altın çağa girdiklerini sandılar. Fakat tersine çok büyük belalar başlıyordu.

“Aç vahşi hayvanlar gibi nehri aşacaklar

Alanın büyük kısmında, karşı olacak Hister,

Demir bir kafes içinde büyük biri,

Almanya’nın çocuğu gözlediği zaman”

Nostradamus’un naziler olarak yorumlanan en ünlü kehanetlerindendir. İlk mısrada Nazilerin Ren nehrini aşıp savaşı başlatmaları görülüyor. Alan, yani bölge Avrupa’dır. Avrupa’nın büyük bölümü Hister’e karşıdır. Kafese konan büyük bir Alman Cumhurbaşkanı Von Hinderbourg’dur. Almanya’nın çocuğu ise, etrafı ve zamanı kollayan Hitler’dir.Hister kelimesi ise yorumcuları çok uğraştırmıştır. Hitler’in şifre adı mıdır yoksa Tuna nehrinin eski adı olan İster midir? İkisi de olabilir çünkü Hitler, Tuna nehri yakınındaki bir kasabada doğmuştur.

NOSTRADAMUS’UN TÜRKİYE İLE İLGİLİ DÖRTLÜKLERİ

“Önceki tekelcilerin danışmanları,

Fatihler kandırılmış, Melite’den,

Rodos, İstanbul, zıtlar karşılaşacak,

Yer gerekecek, takipçilerden kaçanlara”

Eskiden beri Anadolu üzerinde tekel olmak isteyen Yunanistan, İtalya ve Fransa.Danışmanlar ise A.B.D ve İngiltere. Fatihler, yani 1. Dünya Savaşı’ndan galip çıkan Osmanlılar, fakat mağlup ilan edildiler. Melite, normal yorumda Malta’dır. Ama Nostradamus, burada mitolojik deniz canavarı Melite’yi işaret etmiştir. Melite denizden çıkar ve karadakilere saldırır. Yani Anadolu denizden saldırıya uğrayacak. Buda İzmir’in işgaline yorumlanmıştır. Rodos ve İstanbul zıtlardır, yani Yunanlılar ile Türkler. Takipçiler ise, Mustafa Kemal’in orduları ve sonuçta yer bulamayıp denize dökülen Yunanlılar.

1-“Tanrı, gökler, tüm ilahi alem sular içinde,

Giriş İstanbul’da, yedi traşlı baş ile,

Karşı meshedilmeye üçyüz Trabzon’lu

İki yasa konacak. Korku inançsızlıktan doğan.

2-Vahşi bir saldırı hazırlanıyor Kıbrıs’ta,

Gözlerde yaşlar, harabeler görülüyor,

Türk donanması, Rumlar büyük zararda,

İki karşıt çatışma, büyük bir kayalıkta.

3-Büyük bir örtü, Adriyatik Denizi dışından,

İstanbul yakınında büyük bir teşebbüs,

Düşmanlar kayıpta, dostlar olacaklar,

Üçüncü karşılık yapacak, sap üstünde.

4-Karadeniz’den, büyük tatarımsı,

Bir kral görünecek,Fransa’ya kadar,

Delip geçecek Kalmukistan ve Ermenistan’ı

Ve gücü İstanbul’dan Fransa’ya çok sert olacak.

(158)