Menü

Paradokslar – 02

30 Ocak 2017 - Paradokslar

* Osman Yüksel Serdengeçti’nin milletvekili olduğu yıllardır. Birgün meclis kürsüsünde kendisine laf atan vekillere dayanamaz ve:
-“Bu meclistekilerin yarısı eşektir!” der ve iner kürsüden.
Bunun üzerine meclis karışır ve herkes kendisinden sözünü geri almasını ister. Arkadaşlarının da ricası ile tekrar kürsüye çıkar ve zekasını gösteren ve vekilleri rahatlatan şu sözleri söyler:
-“Bu meclistekilerin yarısı eşek değildir!”

* Bir işyerini, önümüzdeki on gün içinde vergi müfettişleri
denetlemeye gelecektir. Müfettişler, mantık oyunlarını
sevdikleri için işyeri yetkilisine telefon açarlar ve:
-“Hangi gün geleceğimizi, o günün sabahında tahmin
edebilirseniz, denetimden kurtulacaksınız” derler.
Defterleri denetimden geçemeyecek kadar karışık olan
işyerinin yetkilisi, biraz düşünür ve müfettişlere:
-“Galiba bu denetimi yapamayacaksınız efendim. Çünkü
buraya geleceğiniz günü çok kolay tahmin edebilirim.
Şöyleki:
Denetimi, onunucu ve sonuncu güne bırakmazsınız.Çünkü ben ilk dokuz gün gelmediğiniz takdirde onuncu gün geleceğinizi hemen bilirim.Dokuzuncu gün de gelmezsiniz. Çünkü ilk sekiz gün içinde gelmezseniz, dokuzuncu gün geleceğiniz açıkça belli olur.(Onuncu gün gelmeyeceğinizi az önce ispatlamıştım).Onuncu ve dokuzuncu
gün gelemeyeceğinize göre denetimi, sekizinci güne de
bırakamazsınız. Çünkü ilk yedi gün içinde gelmediğiniz
takdirde sekizinci gün geleceğinizi hemen anlarım.
Yetkili, mantık oyunlarına müfettişlerden daha meraklıymış…

* Çok eski zamanların birinde yaşlı bir adam ölüme yaklaştığını düşünüp 3 oğlunu yanına çağırmış ve durumu anlatmış. Oğullarım
ben öldükten sonra mirasım sizindir,miras için birbirinizle kavga etmeyin, kimin ne alacağını söyleyeceğim demiş.

Büyük oğlum mirasımın 1/2 sini,
Ortanca oğlum mirasımın 1/4 ünü,
Küçük oğlum mirasımın 1/5 ini alacak,
artanda zaten benim
değil onu sahibine verin demiş.
Çocuklar neyin arttığını, kimin ne sahibi olduğunu
anlayamamış. Babaları da zamanı gelince anlarsınız
demiş.
Gün geliyor ve baba ölüyor. Çocuklar mirası paylaşmak
için toplanıyorlar. Bakıyorlar ki babalarından kalan
tek şey 19 tane deve.Düşünüp taşınıyorlar ama 19 devenin ne 1/2 sini ne 1/4 ünü ne de 1/5 ini bulabiliyorlar.
İçten içe babalarına kızıp duruyorlar. Sonra bir devenin
üstünde ak sakallı bir dede çıkagelmiş.Çocuklara sorununuzu ben çözerim demiş. Alın benim devem sizin olsun,
böylece 20 deveniz eder demiş.Büyük oğlan 20 devenin 1/2
sini yani 10 deve, ortanca oğlan 20 devenin 1/4 ünü yani
5 deve, küçük oğlan 20 devenin 1/5 ini yani 4 deve almış.
10+5+4=19 deve eder geriye kalan 1 devede zaten bana aitti diyen ak sakallı dede devesine binip kalın sağlıcakla diyip uzaklaşmış.Çocuklar babalarının ne demek istediğini böylece anlamış olmanın mutluluğunu yaşamışlar.

(41)