Menü

Pek Bilinmeyen Gerçekler

30 Ocak 2017 - Diğer

Bunları biliyormuydunuz?

1929 – 1939 yılları arasındaki on yılda dünya sanayi üretimi %19 artarken, Türkiye’de sanayi üretimi artışının %96’yı bulduğunu, Sovyetler Birliği ve Japonya dışında hiçbir ülkede, bu alanda Türkiye’den daha hızlı bir büyüme sağlayamadığını…

(Porf. Dr. Suna Kili , Atatürk Devrimi – Bir Çağdaşlaşma Modeli, S. 263 – 264.)

· Hitler dönemi Almanya ve Avusturya’sını terkeden 142 bilim adamının Batı’nın gelişmiş ve varlıklı ülkeleri dururken, Türkiye’ye gelmeyi tercih ettiklerini…

· Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra – resmi ya da özel – hiçbir dış geziye çıkmadığı halde, dünyanın birçok önde gelen devlet adamının, yoksul ve geri kalmış bir ülkenin devlet başkanını ziyaret etmek için adeta sıraya girdiklerini…

· 1920’lerde “eski dünya”da Avrupalı olmayan ve bağımsız kalabilmiş sadece dört ülke bulunduğunu. Ama Türkiye dışında kalan Çin, Habeşistan (Etiyopya) ve İran’ın zamanla istilaya uğradığını. Mussolini’nin bir demeci, bu ortamda Türkiye’de tedirginlik yaratmıştı. Bunun üzerine Mussolini’nin, Türk Büyükelçisi’ne hemen şu mesajı vermek gereğini duyduğunu: Türkiye bu kapsamın dışındadır. Çünkü bir Avrupa ülkesidir.” dediğini….( 60 yıl öncesinin faşist İtalyan diktatörünün bile bu düzeltmeyi yapmak gereğini duyduğu koşullarda, acaba niçin bugünkünden daha Avrupalı sayılıyordu?..Çok ilginç değil mi?)

· Atatürk’ün doğumunun 100. yılında, UNESCO’nun 156 ülkenin ortak imzasıyla aldığı kararda O’nun için: “Uluslararası anlayış ve barış yolunda çaba harcamış üstün bir kişi, olağanüstü bir devrimci, sömürgecilik ve emperyalizme karşı savaşan ilk önder, insan haklarına saygılı, dünya barışının öncüsü, insanlar arasında hiçbir renk, din, ırk ayırımı gözetmeyen eşsiz devlet adamı” dediğini…

· Cumhurbaşkanı Mareşal Gazi Mustafa Kemal’in, milletvekili adayı olarak

seçime katılabilmek için, “mareşal” sıfatıyla ordudan emekliliğini istediğini, fakat emekli olabilmesi için “Türkiye Cumhurbaşkanı” sıfatıyla, kendi emeklilik kararnamesini imzaladığını…

· Şubat 1920’de, müttefikler arası Londra toplantısında, Lord Curzon’un; “Ermenistan mandası altında bir Lazistan kurulmasını…” önerdiğini….

· Ocak 1993’te katledilen Uğur Mumcu’nun, Muammer Aksoy cinayeti ile ilgili olarak “Ey devletin etkili ve yetkilileri, bu konuyu bir değil, bin kez düşünün. İş işten geçtikten sonra pişmanlığın hiçkimseye yararı olmaz. Başta sizlere!” dediğini…

· Dünya Bankası Başkanı Eugene R. Blok’un ( Aynı görevini sürdürüp sürdürmediğini bilmiyorum) “Bizim dış ülkeler yardım programımız, Amerikan özel teşebbüslerinin yararınadır…” dediğini…

· Döneminin ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Richard BURT’un, M. Ali Birand ile yaptığı bir söyleşide “Bir tek Amerikan askerini Türkiye’de tutmak bize yılda 90 bin dolara mal oluyor. Oysa bir Türk askerinin Türk Hükümeti’ne maliyeti yılda 6 bin dolar…” dediğini…

· Sisav’ın 1982’de düzenlediği “1980’lerde NATO” konulu bir toplantıda konuşan, ABD’li ünlü stratejist Prof. Wohlstetter’in “Türkiye’yi Türklere bayıldığımız için değil, son tahlilde Batı’nın petrolünü koruduğu için güçlendirmeliyiz…” dediğini…

· Kimyasal veya biyolojik silahlarla yapılacak bir savaşta, gazmaskesi olmadığı için Türkiye’de hiçkimsenin sağ kalamayacağını…

· Orhan Pamuk’un “Yeni Hayat” adlı romanında “Sonra kasaba alanında bir dolanır, Atatürk heykeline sıçan güvercinleri ayıplar.” Ayrıca, “…Duvardaki çerçeveli fotoğrafından, Atatürk kendini içkiye vermiş meyhane kalabalığına, cumhuriyeti emanet etmiş olmanın güveniyle gülümsüyordu.” Ayrıca “…Atatürk’ün leblebi zevkinin ülkemiz için ne büyük felaket olduğunu…” dediğini…

· Osmanlı İmparatorluğu’nun altıyüz yıllık tarihinde 215 sadrazamdan; 111’inin Türk, 33’ünün Arnavut, 24’ünün Çerkez, 20’sinin Slav, 5’inin Rum, 3’ünün Arap, 2’sinin Latin, 2’sinin Ermeni, 15’inin ise devşirme olmakla birlikte soyunun bilinmediğini…

· Kopernik güneş sistemini 1543’te ispatladığı halde, Osmanlı İmparatorluğu’nun 1800’lerde bile “Dünya merkezli güneş sistemi”ni okuttuğunu…

· Bilimsel araştırmaları yobazların tepkisini çekip ölümle tehdit edilen İbni Sina’nın: “Genişlemesine kısa bir hayatı, uzunlamasına dar bir hayata tercih ederim” dediğini…

· 3500 yıllık yazılı tarihin, sadece 270 yılında barış olduğunu…

· Çanakkale Savaşları’nda metrekareye 6000’den fazla merminin isabet ettiğini…

· Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kâğıt paralarının 50 TL ve 100 TL olduğunu…

· İlk Büyük Millet Meclisi açıldığında, Meclis’te yer alan meslek gruplarının dağılımının; Tüccar (40), Çiftçi (32), Gazeteci (11), Memur (44), Müftü (14), Müderris (13), Şeyh (10), Aşiret Reisi (5) ve İşçi (1) Milletvekili olduğunu…

(Uğur Mumcu, Cumhuriyet, 15 Kasım 1970)

· 2. Dünya Savaşı’nın başlarında, Vatan Gazetesi’nde Hitler’i alaya alan bir karikatür yayınlandığı için, Vatan Gazatesi’nin 60 gün süre ile kapatıldığını…

· Atatürk’ün, son günlerinde, Ali Fuat Paşa’yı birkaç defa arattığını ve bazı şeyler söyleyeceğini haber almasına rağmen, Atatürk’ün yanına her gidişinde kendisinin Atatürk’ü görmesine imkan verilmemiştir. Bu durumdan siyasi hatıralarında bahsederken “Buna muhalefet edenlere lanet” sözleri ile bittiğini…

(25)