Menü

Ünlü Kahin ve Medyumlar – 03

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Emanuel Swedenborg

29 ocak 1688, Stockholm’de doğdu,
29 mart 1772 tarihinde Londra’da öldü.
İsveçli bilim adamı, filozof, mistik ve medyum.

1709’da Uppsala Üniversitesi’ni bitirdikten sonra beş yıl boyunca İngiltere, Hollanda, Fransa ve Almanya’da matematik ve doğa bilimleri öğrenimi gördü. Bu ülkelerde yeni gelişen bilim dallarının temsilcileriyle tanıştı. İngiltere’de Halley kuyruklu yıldızını keşfeden gökbilimci Sir Edmund Halley ile birlikte çalıştı. Gezegenlerin oluşumunu açıklayan “nebula varsayımı”nı (nebular hypothesis) ortaya attı.

Yeni liman inşa yöntemleri, denizaltı ve uçak tasarımları geliştirdi. Yerküre üzerindeki boylamların Ay’a bakılarak belirlenmesini sağlayacak bir yöntem üzerinde çalıştı. 1719’da soyluluk ünvanı aldı ve Swedberg olan soyadını Swedenborg olarak değiştirdi.

Ellili yaşlara geldiğinde, bedensiz varlıklarla ruhsal irtibata geçebileceğini ve kendisinin bu tür irtibatlarda bulunduğunu ileri sürdü. Tüm tezahürlerde ilahi bir kaynağın söz konusu olduğu görüşündeydi. 1759’daki büyük Stockholm yangınını Londra’da bulunduğu sırada, ‘durugörü’ medyumluğuyla bildirdi. (Bu paranormal olaya ünlü filozof Imanuel Kant da tanıklık etmiştir.)

1749-71 yılları arasında yazdığı 30 kadar Latince kitabinin çoğunu imzasız (kendi adını belirtmeden) yayımladı.

Dinsel yazıları ruhsal tebliğler olarak kabul edilen Swedenborg’un “Cennet Harikaları ve Cehennem Üzerine” adlı kitabının, ruhsal irtibatlarla aldığı vizyonlara dayandığı belirtilmektedir.

Swedenborg’un görüşleri Honoré de Balzac, Charles Baudelaire, Jorge Luis Borges, R. W. Emerson, William Blake ve William Butler Yeats başta olmak üzere birçok şair ve yazara esin kaynağı olmuştur.

Robert Hindmarsh tarafından 1788’de Yeni Kilise (New Church) adıyla kurulan ya da sistemli duruma getirilen doktrin, Swedenborg’un öğretilerinin temsilcisidir; bu yüzden “Svedenborgçu Kilise” (Swedenborgian Church) olarak da adlandırılır.

(6)