Menü

Ünlü Kahin ve Medyumlar – 06

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Andrew Jackson Davis

1826-1910 yılları arasında yaşamış, ABD’li durugörü
ve duruişiti medyumu, ruhsal şifacı; kimilerine göre
ABD’deki spiritualizmin teorik temelini oluşturan kişi.

“Poughkeepsie kahini” adıyla da tanınan Davis’in öğretisinin temelini 1845-1847 yılları arasında trans halinde yaptığı 157 konuşma oluşturur ki, ‘tebliğ’ olarak nitelendirilen bu konuşmalar, “Doğa’nın Prensipleri” (“Principles of Nature”) adıyla 1847’de yayımlanmıştır. 800 sayfalık bu kitaptaki öğreti, kimilerince E. Swedenborg’un kozmoloji anlayışı ile sonraları Karl Marx’ı (1818-1883) etkileyecek olan Charles Fourier’in (1772-1837) komünal yaşam ve üretim tezlerinin bir sentezi olarak yorumlanır. Kitapta yer alan “Bir taraf maddi bedende, diğer taraf yüksek planların birinde olduğu halde ruhların birbirleriyle temasa geçmesi mümkündür.” ifadesiyle Davis’in, 1848’de Fox Kardeşler ile başlayacak olan spiritualizmin doğuşuna ilişkin kehanette bulunduğu ileri sürülür. 1840’lı ve 1850’li yıllarda, Davis ve arkadaşları tarafından yayımlanan “The Univercoelum” adi gazetede yer alan yazılar, spritualizmin ABD’de yayılmasında önemli bir işlev görmüştür.

“Yüce Harmoni: Doğal, Spiritüel ve Göksel Evrenin Felsefi Bir Vahyi” adli 2135 sayfalık ve 5 ciltlik yapıtı ise ABD’de spiritualizmin başyapıtlarından biri olarak kabul edilir. Davis, yapıtında “Summerland” (Yaz ülkesi) adını verdiği ruhsal alemin Hıristiyanlığın cenneti ya da cehennemiyle bir ilişkisi bulunmadığını öne sürer ve buradaki varlıkların da yaşamlarını “ruhsal beden”leriyle sürdürerek gelişim ve mükemmellik peşinde koştuklarını belirtir. Öte yandan kimileri, Davis’i, kitabındaki “beşeri cinsler arasında mutlak bir eşitlik vardır,” temasını işleyen anlatımlarından ötürü ilk kadın hakları savunucularından biri olarak kabul ederler. Davis, spritualizm hareketinin yönlendirici öncülerinden biri olmasına karşın, dinsel dogmalara karşı çıktığı için, spritualizmi dinsel bir çerçeve içinde benimseyenlerce yeterli ilgiyi görmemiştir.

(8)