Menü

Ünlü Kahin ve Medyumlar – 09

30 Ocak 2017 - Parapsikoloji

Leonora E. Piper

1857-1950 yılları arasında yaşayan
ABD’li medyum. Psişik araştırmalar
tarihindeki en tanınmış zihinsel
medyumlardan biridir.

Medyumluk yeteneğine sahip olduğu, 1884’de, gözleri görmeyen ruhsal şifacı J. R. Cocke tarafından transa sokulmasıyla anlaşıldı. Transa girer girmez, erkek sesiyle, bir bedensiz varlıktan ‘tebliğ’ aktarmaya başladı. 1885’te, ünlü psikolog William James’in (1842-1910) dikkatini çekti. James, Piper ile çok sayıda ruhsal irtibat seansı düzenledikten sonra hazırladığı raporda, “Bayan Piper, gözlerinin, kulaklarının ve zihninin -uyanık durumdayken- normal kullanımı ile elde edemeyeceği bilgiler aktarmaktadır” diyordu.

1887-89 yıllarında Amerikan Psişik Araştırmalar Derneği (ASPR) ve 1889-90 yıllarında Psişik Araştırma Derneği (SPR) tarafından uzun süre deneylere tabi tutuldu. (Bu kurumların ve aralarında Sir Oliver J. Lodge ve Richard Hodgson’un da bulunduğu birçok araştırmacının, hakkında hazırladığı raporlar bin sayfayı geçmiştir.)

1911’den itibaren ‘yazıcı medyumluğa’ başlayan Piper’ın yazıcı medyumluğuyla alınan tebliğlerden bazıları, ‘çapraz iletişim’ (değişik yerlerdeki medyumların -aynı veya farklı zamanlarda- aynı bedensiz varlıkla irtibatları sayesinde birbirine paralel veya birbirini tamamlayıcı bilgiler almaları) fenomeninin tanınmasını sağlamıştır. Piper, adını, “sahte medyum”ların ortaya çıkarılmasına katkıda bulunmuş olmasıyla da duyurmuştur.

(7)