Menü

Agarta – 29

30 Ocak 2017 - Agarta

Kaynak : Agarta-Yeraltı Devleti, Bilim Araştırma Merkezi
d- Şamballa, Agarta ve Lusifer :
İnisiyasyon çevrelerince düşünüldüğüne göre, sarı ırkların hâkimiyeti yakın ve kaçınılmazdır ve bu da beyaz ırkların yükselişinin sonu demektir.
Bir kez daha, sadece, yüksek yerlere sığınmış olanlar kurtulacaktır.
Ancak, -kısmen spiritüel, kısmen de politik amaçlarla faaliyet gösteren- “Vril’in Büyük Locası” (“Grand Lodge of Vril”) adında, Batı ile Doğu arasında bir çeşit kardeşlik birliği yaratmaya çabalayan bir mezhep bulunmaktadır. Bunlar, bilinmeyen bir nedenden dolayı, İskandinavyalılar’ ın Odin adını verdikleri eski Cermen tanrısı Wotan’ i “Kambala” ya da Şamballa dedikleri bir çeşit Agarta’ ya yerleştirmişlerdir.
Görülüyor ki Ferdinand Ossemdowski ve Rène Guenon, Şamballa ile Agarta arasında bir benzerlik keşfetmişlerdir. “Hayvanlar, İnsanlar ve Tanrılar” (“Beast, Men and Gods”) kitabının yazarı Ossendowski’ ye göre Agarta’ nın yeraltı insanları, Dünya’ nın Efendisi’ nin idaresi altında yaşayan sekiz milyon kişi kadardır ve bilginin en üst derecesine erişmişlerdir. “Vril’ in Büyük Locası”, Doğu’ nun Hint-Tibet okült güçlerini en eski Ari tradisyonlarının biricik toplayıcısı olarak kabul eder.
K.B.L. ya da Şamballa’ daki tahtında oturan Üç Dünya’ nın Efendisi’ nin adı Lusifer ya da Odin’ dir. Prensipleri Vedalar’ da ve Tibet’ in Ölüler Kitabı’nda (Bardo Thödol) belirlenen K.B.L. güçleri, “sayıları en fazla olan sarı ırkları, en yetenekli olan sarışın kuzey ırkları ile kötülük güçlerine karşı birleşik bir mücadele içinde kaynaştıracak” bir sinarşi (synarchy) şeklinde faaliyet göstereceklerdir.
K. B. L. güçleri majik karakterdedirler ve dünyanın dört ana tradisyonundan ortaya çıkmışIardır. Bunlar Tibet, Hind, Mısır ve Cermen tradisyonlarıdır ki hepsi de Şamballa ya da yeraltı Masonluğu (Free Masonry) olan beşinci tradisyon üzerinde kutuplandırılmışlardır.
Dünya yüzeyindeki dış temsilci ise “Vril’ in Büyük Locası” dır .
Robert Charroux, bu mezhebin inisiyatik iddiaları ile, hele politikası ile hiçbir şekilde aynı düşüncede değildir. “Vril’in Büyük Locası”, hakikiliği şüpheli olan dökümanlara güvenmekte ve Charroux’ nun fikirlerine temelde aykırı düşen fikirler iddia etmektedir. Charroux, sadece bu öğreti kendisinin gerçek olduğuna inandığıyla kökten farklı olduğu için dahi olsa, yine de “Vril’ in Büyük Locası” nın öğetisini gözler önüne sermeyi doğru bulmaktadır.

(14)