Menü

Ünlü Bilgin ve Düşünürler

Ahmet Yesevi
Büyük Türk Mutasavvıfı Ahmet Yesevî, [...]
Aristoteles
Aristoteles ile Platon, batı düşünce [...]
Bîrûnî
El-Biruni (973 – 1051) Yaşadığı çağa [...]
Evliya Çelebi
Evliya Çelebi (1611 – 1682) [...]
Farabi
Farabi (874 – 950) Felsefenin [...]
İbn Sina
Felsefe, matematik, astronomi, fizik, [...]
Mevlana ve Felsefesi
Bir şeb-i aruz sonrası, [...]
Mimar Sinan
Osmanlı tarihinin en yüksek çağı kabul [...]
Pisagor
Sokrates öncesi filozoflar içersinde, çok [...]
Lao-Tzu
Pisagor’un Tanrı’ya giden yolu [...]