Menü

İslam'da Maji

30 Ocak 2017 - Dini İnanışlar

Ölüyü diriltmek, büyü bozmak, hastalığı tedavi etmek, ruhsal büyü, İslam’da izin verilen büyü biçimleridir. Efsaneye göre, Hıristiyanlar kadar Müslümanlar arasında da saygı duyulan Aziz George, son kez ölmeden önce, ölüp birkaç kez yeniden dirildi. Daha önce, “Binbir Gece Masalları”nda büyüden kurtulanların örnekleri verilmiştir. Tuzdan bir sütuna dönüştürülen Lut’un eşinin kaderi, Kuran’da çeşitli surelerde söz edilir. (7/80-84;29/28-30;26/160-174;27/54-58).

Davah denilen, Allah’ın kutsal adları ya da daha çok sıfatları aracılığıyla dua edilen, melek ve iyi ruhların çağırıldığı bir büyü sistemi de yaygın olarak kullanılmaktaydı ve bu uygulama Müslümanlarca yasaldı. Amaç dostlar arasında dostluk, evlenmek üzere olanlara sevgi, hastalıkları iyileştirmek ve yeni girişimlerde başarı aşılamaktır. Ancak, benzer yöntemlerin tam tersi sonuçlar verebileceği de kabul edilir, ki bu durumda uygulama yasadışıdır. Bu sistemi uygulamak isteyen kişinin yapacağı uygulamaya göre, evinden her türlü hayvanı çıkartması, yabancıları evine almaması, evini tütsülemesi ve bazı yiyeceklerden ve kokulardan uzak durarak kırk gün oruç tutması gerekir.Her zaman doğruyu söylemesi ve alçakgönüllü olması gerekir.Üzerinde Arap alfabesinin yirmisekiz harfinin, onlarla ilişkilendirilen sayıların ve onlara denk gelen Allah’ın adları ya da sıfatlarının, bu sıfatların sınıfları ve anlamlarını, harflerin nitelikleri bulunduğu birtakım majik tabloları ve ilişkilendirilen melekler, cinler, burçlar, gezegenler, elementler ve parfümlerin olması ve onlardan anlaması gerekir. Davah sanatı, kişinin adında bulunan harflere göre, kişinin yalnızca başka bir kişiyle nasıl anlaşacağını ya da bazı şeylerin onu nasıl etkileyeceğini araştırmasını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda, melekleri ve cinleri yardıma çağırır ve onu kötülüklerden korur.

Astrolojiyle de ilgilenilir. Yalnızca belirli amaçlar için yasal olan Hıristiyanlarda olduğu gibi, bireylerin kaderlerine ilişkin kehanetlerde bulunulması yasaktır. Toprağa ya da kağıda rasgele işaretler yapılan, bir tür falcılık olan jeomansi de aynı sınırlamalarla yasaldır. Benzer biçimde, hayvanların hareketlerinden geleceğe ilişkin tahminlerde bulunmak çoğunlukla kabul edilir. Önemsiz olayların belirtileri sıkça not edilir ve bazen bir kitabı rasgele açarak fal bakılırdı. Sonuçta, bu tür kitaplar Hıristiyanlıkta çok bilinmese de, el falı ve benzer okült konular Müslüman yazarlar arasında oldukça ilgi gördü.

Bir çok Müslüman, her türlü büyüye karşı nazarlıklar takar. Peygamberin bile nazara inandığının anlaşıldığı belirtilir. Bu, Sünnilerin Mişkat adlı geleneksel kitaplarından birinde söz edilir. Kuran’ın nazarlık olarak taşındığı ve kitaptan belirli ayetlerin kopyalanıp kullanıldığı anlatılır. Büyüye karşı olan belli sureler tercih edilir (113 Felak ve 114 Nas sureleri). Bunlardan ilki “düğümlere üfleyenler”den söz eder. Muhammed’in zamanında, büyücü ve üfürükçülerin uygulamalarından söz eder ve hatta, Cebrail kendisine bu kötü etkiden nasıl kurtulacağını söyleyene dek, Peygamberin kendinin de onlardan etkilendiği söylenir. Üfürükçü bir ipe düğümler atar ve her birine zarar vermek istediği kişinin adını üflerdi. Peygamberin durumuna gelince, Cebrail düğümlerin kendiliğinden açılmasına ve büyüden kurtulmasına neden olan sözcükleri bildirir.

Kuran’ın sözcüklerinin büyük bir gücü olduğu çoğunlukça kabul edilirken, bazı Araplar nazarlıklarında şunlardan bazılarını kullanır:

* Allah’ın adları, örneğin, en kutsal yedi adını ya da doksandokuz sıfatı
* Her birinin içinde simgesel bir adı olan Kuran’ın surelerinin adları
* Yedi ana peygamberin adları, Adem, Musa, Yakup, Davut, Süleyman, İsa ve Muhammed
* Yedi gezegenin adı
* Dört büyük melek ya da nurun adları, örneğin Allah’ın sözlerini Muhammed ve diğer peygamberlere ileten Allah’ın gücü Cebrail, iblislere karşı savaşan ve Kıyamet Günü mahşer borusunu üfleyecek olan Sur meleği İsrafil ve ölüm meleği Azrail

* Yedi dünyasal melek yada ruhların adları; aralarında Cebrail ve Mikail de vardır, diğer adlar ise genellikle, Rafael, Samael, Zachsriel, Anael ve Cassiel
* Cinlerin yedi kralının adları
* Zodyak’ın yedi burcunun işaretleri
* Dört yada beş elementi, toprak, su, hava, ateş ve bazen ruh
* Ay’ın yirmisekiz evi
* Arap alfabesinin yirmisekiz harfi

* Okült anlamlar taşıyan sayılar
* Majik kareler, örneğin, içinde sıralı sayılar olan hangi yönden toplanırsa aynı sayının elde edildiği, kendinin de bir anlamı olan kareler
* Majik etkisi olduğuna inanılan, İbrani, Mısır ya da Gnostik kaynaklardan türemiş simgeler
* İnsan ve hayvan resimleriyle insan vücudundan bazı resimler, örneğin, daha çok Şiilerin kullandığı el resmi. Sünniler resimlere saygı gösterme konusunda oldukça katıdır.

Nazarlıklar her türlü maddeden yapılır.Kokulu mürekkeple kağıda, parşömene, vs. yazılabilir ve sonra katlanarak metal bir korunağın ya da yuvarlanarak bir tüpün içine konur. Yazılar metal üzerine basılır, taş üzerine kazınır ya da balmumuyla kaplanmış taşlar üzerine yazılıp, çıkartılan balmumunu aside yatırılabilir. Ancak, en güzelleri değerli taşlar üzerine yontulanlardır.

Kara maji, Kuran’da ve tüm Müslüman geleneklerinde katı bir biçimde yasaklamıştır, ancak etkin biçimde uygulandığına inanılır. Hıristiyanlar gibi buna şeytanın ve hizmetkarlarının (ki onların arasında kötü cinler de vardır.) yaptıklarının neden olduğu düşünülür. Majisyen bu ruhları uyandırır. Hastalık ve ölümün, çoğunlukla kara majiden kaynaklandığına inanılır. Felçlere neden olur, vücudun bazı yerlerinin taşlaştığı söylenir. Bunun bir örneği, “Binbir Gece Masalları”nda büyülenen prensin öyküsünde gerçekleşir. İnsanlar bazen hayvanlara, kuşlara ya da balıklara dönüştürülür ya da başkasını ya da bir nesneyi çok sevmesine neden olunur. Bunun örnekleri de aynı eserde bulunabilir. Ayrıca, majik yöntemlerle gizli hazinelerin bulunmasından da söz edilir. Kötü bir ruhun kişiyi etkisi altına alabileceği ve aynı ruhun çıkartılabileceği Hıristiyanlarca da Müslümanlarca da aynı oranda inanılır.

(30)